Derivaten en renteswaps

Ruim 51 miljard euro aan renteswaps

Column Patrick van Gerwen | Cadension

De vraag die mij het meest wordt gesteld over de problematiek rond renteswaps, is: om hoeveel ondernemers gaat het dan eigenlijk? Om een beeld te krijgen van de omvang van het derivatengebruik hebben wij zelf een onderzoek gedaan. Wat blijkt? Mkb’ers hebben ruim 51 miljard euro aan renteswaps.

14 april 2014

In de problemen door rentederivaten: wat te doen?

Column Jasper Hagers van Blenheim Advocaten | Renteswaps

Er is een groeiend aantal mkb-ondernemers dat in financiële problemen is gekomen door rentederivaten (renteswaps). De meeste van mijn cliënten hebben het rentederivaat geadviseerd gekregen van Rabobank. In deze blog beschrijf ik kort wat de juridische mogelijkheden om de bank op deze problemen aan te spreken.

14 april 2014
Financiële desk

De pijn van renteswaps gaat niet vanzelf over

Column Patrick van Gerwen | Cadension

Een ondernemer die met een renteswap in zijn maag zit, kan zich voelen als een patiënt die met onduidelijke rugklachten bij zijn huisarts komt: hij heeft geen idee waar de pijn precies vandaan komt. Onderzoek levert een globale diagnose op, maar als de huisarts in zijn vakjargon uitlegt wat er aan de hand lijkt, haakt de patiënt al snel af.

01 april 2014
Financiële desk

Het mkb zit vast aan renteswaps

Column Jasper Hagers | Renteswaps

Op grote schaal hebben banken aan ondernemers renteswaps verkocht. Wat is een renteswap nu eigenlijk en wat zijn de problemen die nu ontstaan?

19 juli 2013

Ondernemers gedupeerd door renteswaps

Forse afkoopsom door negatieve waarde swap

Duizenden ondernemers zijn gedupeerd door het afsluiten van een renteswap. Waar ze dachten de risico’s te beperken door de rente op een lening vast te zetten, dreigt nu een financiële strop. Zo blijkt uit onderzoek van de Volkskrant.

16 juli 2013

Getoond 11 tot en met 15 van 15 totaal, er zijn meerdere pagina's