Verzekeringen

Hoe ziet de zzp-markt eruit?

Doelgroep, cijfers en verzekeringstrends

Het aantal startende ondernemingen in Nederland stijgt al een aantal jaren. De meerderheid van de starters begint vanuit een functie in loondienst als zzp'er. De zzp-markt is interessant voor ondernemers én voor zzp'ers.

22 januari 2013

Hoe kan je de kosten van een AOV beperken?

Wat kun je doen om de premie omlaag bij te stellen?

De offerte van een AOV is vaak de eerste schok. Wat kun je als ondernemer doen om de premie (de kosten) van de verzekering te verlagen, zonder meer risico's te nemen.

21 januari 2013

Heeft de assurantieadviseur eigenlijk zelf een AOV?

Welke keuze maakt de internediair zelf met zijn verzekering?

Hoe gaat een een tussenpersoon zelf om met eventuele arbeidsongeschiktheid? Neemt hij risico's

21 januari 2013

Wie betrek je bij de beslissing over een AOV?

Arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten roept veel vragen op?

Het afsluiten van een verzekering roept veel vragen op. Hoe neem je als ondernemer een weloverwogen beslissing. We vroegen het twee ondernemers en een expert.

21 januari 2013

Wel of geen eigen risicodrager worden voor WGA?

Wat zijn de voordelen voor eigen risico dragers?

De WIA geeft je de mogelijkheid om te kiezen tussen een publieke of private verzekering in de regeling voor gedeeltelijke arbeids-ongeschiktheid (WGA).

03 augustus 2012

Bestuurder in het mkb? Zorg voor een goede verzekering

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Veel mkb'ers hebben geen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, ook wel BCA-polis genoemd. Dit is onverstandig: het risico op claims neemt toe. Voorkom dat je als bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld.

03 augustus 2012

Zwangere ZZP'ers willen tegemoetkoming overheid

Vrouwelijke onderneemsters niet verzekerd bij zwangerschap

De rechtbank doet uitspraak op 25 juli in de zaak van FNV en het Proefprocessenfonds Clara Wichmann tegen de Nederlandse staat. Dat werd duidelijk vandaag tijdens de zitting in de Haagse rechtbank. Sinds het afschaffen van de WAZ per 1 augustus 2004 is 50% van de zelfstandige onderneemsters niet verzekerd van een inkomen tijdens een zwangerschapsverlof omdat zij moeilijk een verzekering konden afsluiten.

15 december 2009

Veel ondernemers last van zomerdip

Hogere temperaturen, lagere omzet

Ruim de helft van de ondernemers in Nederland (51 procent) heeft last van een zomerdip. Zo ergert 41 procent zich in de maanden juli en augustus aan klanten die moeilijk bereikbaar zijn. Een kleine driekwart van hen ruimt in die maanden meer op. Dat blijkt uit een onderzoek dat bureau Ruigrok NetPanel in opdracht van REAAL Verzekeringen onder 1252 midden- en kleinbedrijven heeft uitgevoerd.

15 december 2009

Werkgevers niet verzekerd voor zieke 65 plusser

Verzekeringsmaatschappijen nog niet ingesteld op senioren werknemers

Het huidige kabinet wil stimuleren dat mensen na hun 65ste blijven doorwerken. In de praktijk blijkt dat het werkgevers niet makkelijk wordt gemaakt 65 plussers in loondienst te hebben.

15 december 2009

Minder betalen voor dekking van groter risico

Premies verzuimpolis verder gedaald

De kosten van een verzekering voor bedrijven voor loondoorbetaling bij ziekte zijn verder gedaald. Bedrijven betalen minder voor een verzekering die meer dekt.

15 december 2009

Nauwe samenwerking Delta Lloyd en CZ

CZ en Delta Lloyd Groep overeenstemming bereikt over alliantie.

CZ zal als risicodrager het zorgverzekeringsbedrijf van Delta Lloyd Groep in Den Haag per 1 januari 2008 overnemen. De marketing en distributie van zorgverzekeringen onder de labels Delta Lloyd, OHRA en ABN AMRO Verzekeringen blijft in handen van Delta Lloyd Groep. CZ krijgt met haar zorgverzekeringen exclusief toegang tot het distributienetwerk van Delta Lloyd Groep. Omgekeerd krijgt Delta Lloyd Groep exclusiviteit om verzekeringen voor inkomen en schade- en levenproducten aan te bieden aan klanten van CZ. CZ gaat ook- namens alle zorgverzekeraars- de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten uitvoeren voor de inwoners van Den Haag en omliggende gemeenten.

15 december 2009

Subsidienieuws: regeling agrarische schadeverzekeringen uitgebreid met vorstschade fruitteelt

De Subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekeringen 2003 (AGRISICO) is uitgebreid met een tweede schadecategorie: schade aan gewassen in de fruitteeltsector als gevolg van extreme vorst. Deze schadecategorie komt naast de schade aan gewassen in de agrarische sector als gevolg van zware regenval.

15 december 2009

Subsidienieuws: WBSO mogelijk voor stagiair(e)s

Uitbreiding WVA

In het Belastingplan 2007 is de definitie van werknemer in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) uitgebreid. Dit betekent concreet dat ook binnen de WBSO onder omstandigheden een stagiair(e) als werknemer wordt aangemerkt en dus meegenomen kan worden voor de WBSO.

15 december 2009

Subsidienieuws: WBSO wellicht ook voor creatieve industrie

Minister Van der Hoeven van Economische Zaken gaat bekijken of de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen - speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) ook toegankelijk kan worden gemaakt voor de creatieve industrie. Deze toezegging deed ze tijdens een debat op BNR Nieuwsradio met ondernemers. Ook moeten ondernemers makkelijker krediet kunnen krijgen voor het ontwikkelen van ideeën.

15 december 2009

Werkgevers blij met kredietsteun overheid

Bedrijsleven moet op stoom komen via kredietsteun

Door de crisis is het moeilijk voor bedrijven een kredietverzekering af te sluiten tegen wanbetalers. De ministeries van Financiën en Economische Zaken bieden het bedrijfsleven en de verzekeraars een steuntje in de rug.

29 juni 2009

Getoond 55 tot en met 69 van 69 totaal, er zijn meerdere pagina's