Welke mvo-keurmerken zijn er?

Een keurmerk maakt je MVO-activiteiten zichtbaar

21 oktober 2016 3 minuten

Je wilt de buitenwereld graag tonen dat je maatschappelijk verantwoord onderneemt. Een keurmerk kan jouw inspanningen nog beter zichtbaar maken.

Met een keurmerk kun je laten zien dat je goed bezig bent en oog hebt voor mens en milieu. Het kan je concurrentievoordeel opleveren doordat je klanten weten dat ze betrouwbaar zaken met je kunnen doen. Er zijn echter zeer veel keurmerken ontwikkeld waar je uit kunt kiezen.

Sectorspecifiek

Hét MVO-keurmerk bestaat niet. Bijna alle keurmerken, standaarden, normen en richtlijnen die zijn opgesteld zijn sectorspecifiek. Verdiep je dan ook in de keurmerken die binnen jouw sector relevant zijn. Kijk hiervoor op de website van MVO Nederland.

OESO-richtlijnen

De OESO-richtlijnen behandelen wel veel verschillende MVO-aspecten. Deze richtlijnen maken duidelijk wat de overheid verwacht van bedrijven in het buitenland op het gebied van MVO. Over verschillende zaken zijn bepalingen vastgelegd, zoals werkgelegenheid, arbeidsverhoudingen, wetenschap, milieu, openbaarmaking van gegevens, mededinging, financiering en belastingen.

Internationaal

Bekende internationale standaarden zijn bijvoorbeeld de ISO-standaarden voor de certificering van managementonderdelen. Sommige van deze standaarden richten zich specifiek op MVO. OokSA 8000, een standaard en verificatiesysteem gericht op werkomstandigheden is opgesteld volgens internationale normen en behandelt zaken als kinderarbeid, gezondheid en veiligheid.

Branche

Daarnaast zijn er nog vele specifieke keurmerken gericht op een bepaalde branche, bijvoorbeeld de BREAAM-NL, gericht op de duurzaamheidsprestatie van gebouwen of bijvoorbeeld de GC Norm, voor duurzame in- of verhuur van externe advies- en interim-diensten.

Consumenten worden steeds bewuster, en kiezen daarbij vaker voor producten en diensten van maatschappelijk verantwoord ondernemers. Als jij bekend wil staan om je mvo, zul je precies aan moeten tonen wat jij doet en welke impact dat heeft. Daar zijn verschillende hulpmiddelen voor.

ISO 26000

Sinds 2010 bestaat de ISO 26000-richtlijn, die je kunt aanhouden om mvo in je bedrijf te implementeren. De Nederlandse normorganisatie NEN heeft de richtlijn vertaald. Mvo is in deze norm onderverdeeld in zeven thema’s, te weten:

  • Accountability (verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen)

  • Transparantie

  • Ethisch gedrag

  • Respect voor stakeholderbelangen

  • Respect voor wet- en regelgeving

  • Respect voor internationale gedragsnormen

  • Respect voor mensenrechten

De zeven thema’s zijn weer onderverdeeld in 37 subthema’s. Het is geen eisenstellende norm waarmee je een certificaat kunt behalen, maar je kunt wel een zelfverklaring invullen en op elk thema aan- geven hoe jouw bedrijf hier mee omgaat. De zelfverklaring kun je op je eigen website en het publicatieplatform van de NEN publiceren, eventueel met aanvullende vragenlijsten.

Op iso26000scan.nl kun je gratis een scan doen om te zien in hoeverre jouw bedrijf voldoet aan de richtlijn.

Mvo-verslag

Meer weten over het mvo-verslag? De voor- en nadelen van mvo-verslaglegging

Keurmerken

ISO 26000 is geen keurmerk, maar een richtlijn. Toch is er de laatste jaren een woud aan keurmerken ontstaan. Welke moet je nu aanhouden? Onderzoekster Judy van der Lijke-van Veen van de Sustainbility Company, een bedrijf dat andere bedrijven helpt met duurzaamheid, deed met Elisa Kruiper en Reinier de Nooij onderzoek naar keurmerken. Ze selecteerde tien generieke keurmerken die je als duurzame ondernemer kunt aanhouden.

Daarnaast zijn er nog negen sectorspecifieke keurmerken die volgens de onderzoekers goed zijn om je mvo-schap te bewijzen.

Transparantiebenchmark

Transparantie is een voorwaarde voor succesvol mvo-beleid. Dankzij social media kunnen klanten en stakeholders snel informatie delen over jouw bedrijf. Als zij vinden dat jij niet verantwoord bezig bent, of dat je je groener voordoet dan je bent, dan komt dit snel uit. Wees dus eerlijk over je bedrijfsvoering en laat ook de dingen zien die minder goed gaan.

Het ministerie van Economische Zaken onderzoekt ieder jaar de verslaglegging op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen van bedrijven die zich hiervoor aanmelden en maakt een ranglijst: de Transparantiebenchmark. Het beste bedrijf en het beste mkb-bedrijf van het jaar worden beloond met de Kristalprijs.