Wachten op geld uit het buitenland

Tien vragen over exportkredieten

31 augustus 2020 3 minuten

Bij export wordt vrijwel nooit vooruit betaald. Je stuurt de goederen, de betaling komt later. Als het goed is. Je geeft dus krediet aan je verre klanten. Tien vragen over het risico dat je loopt en de verzekeringen die je hiertegen kunt afsluiten.

1. Exporteren van goederen

Ga je exporteren, dan verstrek je meestal eerst de goederen. De betaling komt als de goederen zijn ontvangen. Of je ooit geld ziet, is afwachten. Vooral als het om bedrijven gaat uit verre landen.

2. Welke risico's loop ik dan?

Het risico dat je netjes de goederen verscheept en vervolgens nooit meer iets verneemt van klant of goederen. Bijvoorbeeld door een faillissement, onwil bij de koper of politieke onrust.

3. Zijn die financiële risico's op te vangen?

Verzekeringsmaatschappijen en banken willen veel risico's voor hun rekening nemen. Belangrijk item in zo'n verzekering is het leveringsmoment. Is er schade voor levering, dan zijn slechts de fabricagekosten van de goederen verzekerd. Is er schade na levering, dan worden de openstaande vorderingen vergoed en de winstopslag valt dus wel onder de verzekering. Schade wil in dit geval zeggen dat je je geld, om wat voor reden dan ook, niet of niet op tijd ontvangt.

4. Is het iets voor mij?

Verscheep je voor forse bedragen goederen aan buitenlandse handelspartners die je in moeilijkheden brengen als er niet betaald wordt, dan is een exportkredietverzekering een reële optie. Een verzekering is een overweging waard als je in een branche zit die op het moment zwak presteert, als je zaken doet met landen met een onzekere politieke of financiële situatie of als je handelt met onbekende buitenlandse klanten.

5. Wanneer is verzekeren niet nodig?

Als je met je klanten de afspraak kunt maken dat ze vooruitbetalen. Je moet dan wel een groot vertrouwen hebben in je buitenlandse handelspartners. Maak je dusdanige lage marges dat de verzekeringspremies de winst voor een groot deel opsnoepen, dan is een verzekering niet aantrekkelijk.

6. Het mag dus ongestraft uit de hand lopen met wanbetalende klanten?

Nee, dat niet. De kredietverzekeraars houden per klant kredietlimieten aan. Kom je daar bovenuit, dan is het overige voor eigen rekening. Die limiet leggen verzekeraars niet voor niets, voor hogere bedragen is zo'n bedrijf dus blijkbaar niet goed voor zijn geld.

7. Wat kost dat?

De premie is afhankelijk van branche, hoogte van de omzet en de landen waar zaken mee gedaan worden. De premie zweeft tussen de 0,08 procent en 1,2 procent van de verzekerde som, een gemiddelde is 0,35 procent. Overigens spelen schadehistorie en de krediettermijn ook een rol in de premiehoogte.

8. En dan kan ik in alle landen terecht?

Nee. De Europese Unie is vaak nog te doen, net als de rest van de Westerse wereld. Kom je daar buiten, dan wordt het stukken moeilijker. Een land als Rusland is praktisch gezien vrijwel onmogelijk, de aanvragen worden in negen van de tien gevallen afgewezen. Afrikaanse landen zijn eventueel via buitenlandse verzekeraars te coveren, Aziatische landen als Taiwan, Japan en Zuid-Korea zijn te verzekeren, de rest van Azië is veel minder gemakkelijk.

9. Moet ik nog iets doen om geld van de verzekering te krijgen?

Jazeker. Je moet na een met de maatschappij afgesproken tijd de klant aanmanen. Helpt dat niet, dan meld je achterstalligheid. Vanaf die melding is de betreffende klant ook niet meer verzekerd voor verdere leveringen en zijn vervolgleveringen voor eigen risico. Ook ben je dan verplicht de factuur ter incasso te geven aan de verzekeraar.

10. Kan een bank ook nog iets betekenen?

Ja, een bankgarantie komt regelmatig voor. Met een bankgarantie neemt de bank de betalingsverplichtingen van je over. De bankgarantie kan zowel door je eigen bank afgegeven worden als door een lokale bank ter plekke. Dit kan de voorkeur hebben van de buitenlandse klant. Een bankgarantie is geen betaalmiddel, maar iets wat je achter de hand moet hebben mocht het mislopen met betalingen.