Energiesubsidies voor ondernemers

Welke regelingen zijn er voor duurzame energie?

28 augustus 2019 2 minuten

Om energiezuinig ondernemen te bevorderen, heeft de overheid energiesubsidies en fiscale regelingen in het leven geroepen. Ook zijn er verschillende overheidsregelingen die het opwekken van duurzame energie door mkb-ondernemers stimuleren. Deze subsidies bieden je financieel voordeel en verlagen je kosten.

De Energie Investerings Aftrek (EIA)

De Energie Investerings Aftrek (EIA) is een regeling waarmee je 45 procent van de investering in een bedrijfsmiddel voor duurzame energie kunt aftrekken van je fiscale winst. De overheid trekt hier jaarlijks ongeveer 150 miljoen euro voor uit. Voorwaarden zijn dat je minimaal 2.500 euro moet investeren en dat het middel op de energielijst moet staan. Je kunt de aftrek bij de RVO aanvragen, binnen drie maanden na het geven van de opdracht. Je voordeel is ongeveer 11 procent van je investeringskosten.

Tip Andere milieuvriendelijke investeringen kun je mogelijk aftrekken via de Milieu Investerings Aftrek (MIA) of willekeurige afschrijving (Vamil). 

KIA

Investeer jij in een boekjaar tussen de 2.300 en 306.931 euro in bedrijfsmiddelen voor je bedrijf, bijvoorbeeld in een installatie voor duurzame energie? Dan kun je eenmalig aanspraak maken op de Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA) en extra aftrekken. Voorwaarden zijn dat de bedrijfsmiddelen meer kosten dan 450 euro en bestemd zijn voor gebruik in Nederland. Op de website van de Belastingdienst lees je alles over de voorwaarden. 

Let op: je mag deze aftrek naast de Energie Investerings Aftrek gebruiken. Tarieven KIA 2019:

InvesteringKleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Tot €2.4000%
€2.401 t/m €58.23828% van het investeringsbedrag
€58.239 t/m €107.848€16.307
€107.849 t/m €323.544€16.307 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de €107.848
meer dan €323.5440%

SDE+

Zodra je (veel) meer duurzame energie gaat produceren dan je zelf gebruikt, kom je in aanmerking voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze rijkssubsidie vergoedt het prijsverschil tussen grijze en groene energie, zodat jij je duurzaam geproduceerde groene stroom op de gewone energiemarkt kwijt kunt.

  • Lees meer over

    . Let op! In tegenstelling tot voorgaande jaren kun je niet meer tegelijkertijd voor SDE+ en de Energie Investeringsaftrek (EIA) in aanmerking komen. Bekijk van tevoren goed welke regeling jou het meeste oplevert. 

Subsidie Topsector Energie

Werk jij aan een innovatief nieuw plan om duurzame energie op te wekken? Dan kom je misschien in aanmerking voor een subsidie vanuit de Topsector energie. Er is geld voor projecten op het gebied van bio-energie, (kostprijsreductie elektriciteits- en warmteproductie), energiebesparing in de gebouwde omgeving, energiebesparing in de industrie, gas (LNG en groen gas), wind op zee en zonne-energie. 

Energietransitie en de nieuwe milieuwet

Steeds meer bedrijven stappen over van fosiele brandstoffen naar vormen van duurzame energie. Veel bedrijven zijn zelfs verplicht om op deze manier energie te besparen. Jouw bedrijf ook? Check het binnen 1 minuut met de handige EnergieWetCheck.

Auteur

Laura Wennekes