Subsidies en regelingen voor internationaal zakendoen

Welke financiering is er voor ondernemen in het buitenland?

03 augustus 2017 3 minuten

Om Nederlandse ondernemers die internationaal zaken willen doen te stimuleren, heeft de overheid diverse programma’s opgezet die je helpen bij het uitvoeren en financieren van je uitbreidingsplannen.

Uitbreiden naar het buitenland kan een flinke boost voor je onderneming betekenen, maar het vergt ook de nodige financiële investeringen. Contacten leggen, de markt verkennen, een strategie opstellen, marketing; het kost allemaal tijd en geld. Hoe kom je aan financiering voor je exportplannen? 

Fonds Opkomende Markten (FOM)

Heeft jouw onderneming een dochteronderneming of joint-venture in een opkomende markt, dan kun je voor de lokale onderneming financiering krijgen van Finance for Development. Dit kan in de vorm van een lening, garantie, achtergestelde lening of participatie. Je kunt maximaal vijf miljoen euro lenen. De looptijd varieert van drie tot twaalf jaar. Er zijn wel een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen om voor deze regeling in aanmerking te komen. Zo moet er een aantoonbare behoefte aan financiering zijn, die niet kan worden verstrekt door een commerciële partij. Het lokale bedrijf moet (op korte termijn) rendabel zijn, mag niet in de EU of een ‘hoge inkomensland’ gevestigd zijn en de activiteiten moeten in het verlengde liggen van die van de Nederlandse onderneming. Meer voorwaarden lees je op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Package4Growth en DHK

De overheidsregeling Package4Growth per april 2013 beëindigd. Er is sindsdien een nieuwe regeling: Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Kennisverwerving (DHK). Meer informatie en details over deze regeling voor ontwikkelingslanden en opkomende markten vind je op de site van RVO.

Nieuwe regelingen en wijzigingen

De komende jaren zullen een aantal regelingen vervallen of een nieuwe invulling krijgen. Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vind je alle actuele programma’s en regelingen.

Financiering via de bank

Uiteraard kun je ook financiering via de bank krijgen om je bedrijf te internationaliseren. Zorg dat je je aanvraag goed voorbereid. Belangrijke criteria voor de bank zijn of je de rente en aflossing kan betalen, wat voor type ondernemer je bent, of je genoeg eigen geld inbrengt en wat de zekerheden zijn voor als het mis gaat. Meer over het voorbereiden van een kredietaanvraag lees je op MKB Servicedesk. Heb je minder dan 50 duizend euro nodig? Dan kan je proberen om via Qredits een microkrediet af te sluiten.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) biedt subsidies en regelingen aan voor ondernemers die naar het buitenland willen. Van advies tot financiering of hulp bij het opstellen van je exportplan; er zijn diverse opties.

Algemeen

Starters International Business (SIB voucher) - voor ondernemers met weinig of geen exportervaring

Partners for International Business (PIB) - voor groepen bedrijven die de buitenlandse markt op willen

Ontwikkelingslanden en opkomende markten

Fonds Opkomende Markten (FOM) - voor een dochteronderneming of joint-venture in een opkomende markt

Private Sector Investeringsprogramma (PSI) - voor vernieuwende investeringsprojecten in ontwikkelingslanden

Finance for International Business (FIB) - voor investeren in China, India, Vietnam, Colombia of Zuid-Afrika

Transitiefaciliteit (TF) - voor ondernemen in Colombia, Vietnam of Zuid-Afrika

Matchmakingfaciliteit Ontwikkelingslanden (MMF) - brengt bedrijven in ontwikkelingslanden in contact met Nederlanse ondernemers

Meer programma's voor opkomende markten en ontwikkelingslanden

Innoveren

Op de website van Agentschap NL staat een lijst met alle programma's en regelingen die er zijn om innovatie op internationaal niveau te stimuleren. 

Samenwerken

Amerique Latine Invest (AL-INVEST)

Asia-Invest

Gateway to Japan

PUM Nederlandse senior-experts

Zevende Kaderprogramma (KP7)

Erasmus for Young Entrepreneurs

Training

Executive Training Programme in Japan (ETP)

Executive Training Programme in Korea (ETP)

HRTP - Japan Industry Insight

Junior Managers Training Programme EU-China (EUCJMTP)

PUM Nederlandse senior-experts