MKB Servicedesk Logo

MKB in Beeld 2020

Hoe ziet het MKB in Nederland eruit?

Direct naar download

Hoe ziet het MKB in Nederland eruit? Hoe is dat verdeeld per sector, per provincie, per aantal medewerkers?

MKB Servicedesk zocht het voor je uit en presenteert je het MKB in Beeld 2020!

Whitepaper voorbeeld

Vul je gegevens in en download de infographic!

Veilige SSL verbinding, uw gegevens worden versleuteld en onleesbaar verstuurd.
Copyright 2023 MKB Servicedesk Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MKB Servicedesk.