MKB Servicedesk Logo

MKB in beeld 2021

Direct naar download

Hoe staat het MKB in Nederland er anno 2021 voor? We zoomen in op de starters, de stoppers en alles daartussenin. MKB Servicedesk presenteert je het MKB in Beeld 2021!

Whitepaper voorbeeld

Vul je gegevens in en download de infographic!

Veilige SSL verbinding, uw gegevens worden versleuteld en onleesbaar verstuurd.
Copyright 2023 MKB Servicedesk Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MKB Servicedesk.