MKB-Nederland

Vaste momenten voor invoering wet- en regelgeving

Minder tijd kwijt met bijhouden van relevante regelgeving

Wet- en regelgeving kunnen volgend jaar alleen nog maar op vaste momenten ingevoerd en gewijzigd worden. Bedrijven zullen hierdoor minder tijd kwijt zijn met het bijhouden van relevante regelgeving.

15 december 2009

Samenwerking MKB Nederland en VNO-NCW 'Absoluut een winst'

Dit blijkt uit het evaluatierapport van Van Walsem

Volgens Van Walsem, woordvoerder van MKB-Nederland en het oud-Kamerlid van D66 Jan van Walsem, blijkt uit zijn evaluatierapport dat de samenwerking tussen de twee grootste werkgeverslobby's in Nederland 'absoluut een winst' betekent. De belangenbehartiging voor het bedrijfsleven is erdoor verbeterd, vinden zowel de interne medewerkers en voorzitters en directeuren van brancheorganisaties, als de externe partijen uit de politiek, media en polderoverleg.

15 december 2009

MKB pleit voor minder lokaal toezicht

Op dit moment geen coördinatie tussen gemeentelijke controleurs

In het rapport ‘Lokaal toezicht, mag het wat minder’ bepleiten MKB-Nederland en werkgeversorganisatie VNO-NCW het terugdringen van gemeentelijk toezicht. Nu de overheid langzaam succes begint te boeken met haar streven naar minder regels, zijn nu de gemeenten aan de beurt.

15 december 2009

MKB-Nederland woest om beslissing Vogelaar

Minister draait 6 miljoen aan lastenverlichting terug

MKB-Nederland is woedend dat minister Vogelaar van WWI terugkomt op haar toezegging de jaarlijkse controle van mobiele brandblusapparaten te verruimen naar eens per twee jaar. Daarmee zet zij een streep door een lastenverlichting van 6 miljoen euro.

15 december 2009

Fusie van werkgeversorganisaties gaat niet door

Positie adviesorganisatie AWVN struikelpunt

De fusie van werkgeversorganisatie VNO-NCW en de aan haar gelieerde AWVN gaat niet door.

15 december 2009

Kabinet wil mogelijkheid tot opheffing bedrijfschap

Verplichte aansluiting blok aan het been van ondernemers

Als het aan het kabinet ligt, krijgen ondernemers eens in de vier jaar de mogelijkheid om het bestaansrecht van hun bedrijfschap ter discussie te stellen. De ministerraad heeft afgelopen vrijdag ingestemd met een wetsvoorstel dat bedrijfschappen dwingt tot periodiek onderzoek.

15 december 2009

Stop bouw nieuwe winkels, verbeter bestaande structuren

Oproep Nationale Winkelraad om leegstand en verpaupering tegen te gaan

Gemeenten en projectontwikkelaars moeten hun focus op de nieuwbouw van winkels verleggen van almaar nieuw toevoegen, naar sanering en vernieuwing van bestaande winkelgebieden. De afgelopen vijftien jaar is het winkelareaal in Nederland verdubbeld, terwijl het inwoneraantal gelijk is gebleven en de koopkracht en de bestedingen slechts bescheiden zijn gegroeid. Daardoor staat de omzet per vierkante meter onder druk en neemt leegstand toe.

15 december 2009

Ondernemer oneens met heffingsystemen voor auteursrechten.

Protestactie van MKB-Nederland en VNO-NCW

Auteursrecht betalen akkoord, maar niet op de huidige manier. Dat is kernachtig samengevat het standpunt van de leden van MKB-Nederland over het betalen van auteursrecht door ondernemers. Volg zelf ook duizenden andere ondernemers en steun de protestactie tegen de huidige heffingsystemen!Vul vóór 17 december je reactie in en laat je stem meetellen!

15 december 2009

Bedrijven lopen miljarden voor bodemsanering mis

Meld je voor 1 januari 2008 aan voor subsidie!

De SP gaat Kamervragen stellen aan de minister van VROM over de gebrekkige voorlichting aan bedrijven omtrent hun verplichtingen op het gebied van bodemsaneringen. Vorige week bracht MKB-Nederland het nieuws naar buiten dat het bedrijfsleven ten minste 2 miljard euro aan subsidies voor sanering laat liggen.

15 december 2009

Bereidheid tot bijscholing niet groot bij werknemer in mkb

40% van werknemers heeft geen interesse in bijscholing

De bereidheid van werknemers in het midden- en kleinbedrijf om zich bij te scholen, is niet groot. Meer dan 40% van hen zegt dat ze niet voor werkgerelateerde cursussen en trainingen zijn te porren. Dit blijkt uit een onderzoek van TNS NIPO onder werkgevers en werknemers naar de scholingsinspanningen in ondernemingen tot honderd medewerkers. De studie, in opdracht van MKB-Nederland, wordt maandag op het jaarcongres van MKB-Nederland bekendgemaakt.

15 december 2009

Duurzaamheidsakkoord ondertekend

Ook het mkb zal haar bijdrage leveren.

Kabinet en bedrijfsleven (MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland) hebben op 1 november een duurzaamheidsakkoord ondertekend. Na maanden overleg en intensieve onderhandeling is opvolging gegeven aan het aanbod van het bedrijfsleven, verwoord in de notitie “Nederland gidsland, als het maar slim gebeurt”.

15 december 2009

Werkgeversorganisaties willen fusie Nuon en Essent

Dit blijkt uit een open brief van MKB-Nederland en VNO-NCW

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat de fusie tussen energiebedrijven Nuon en Essent alsnog van de grond moet worden getild.

15 december 2009

VNO-NCW en MKB Nederland actieplan tegen regeldruk

Dit schrijven de werkgeversorganisaties in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet schiet tekort bij het verminderen van de regeldruk en de administratieve belasting voor ondernemers.

15 december 2009

Wat is de MKB vriendelijkste gemeente van Nederland?

Laat uw stem horen in het onderzoek van MKB-Nederland.

Vindt u uw gemeente de meest MKB-vriendelijke gemeente van Nederland? Of juist niet? Laat uw stem horen in het onderzoek van MKB-Nederland, die gemeenten moet stimuleren zich meer in te spannen voor het midden- en kleinbedrijf.

15 december 2009

Vaderverlof onnodig en kost werkgever geld

Uitbreiding van het wettelijk recht op vaderverlof is onnodig.

Dit zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in een brief aan de Vaste Kamercommissie van sociale zaken en werkgelegenheid.

15 december 2009

BTW-Verhoging voorlopig van de baan

Wederom een jaar uitstel voor 20 procent belasting

Het niet aflatende pleidooi van de mkb-koepel blijkt uiteindelijk niet aan dovemansoren te zijn gericht.

15 december 2009

Kabinet zet verlaging WW-premie in als ruilmiddel

Dat zeggen werkgeversvoorzitters Bernard Wientjes (VNO-NCW) en Loek Hermans (MKB-Nederland).

"De ww-premie wordt betaald door werkgevers en werknemers. Dat geld is van ons.

15 december 2009

Winkeliers moeten letten op kassabonfraude

Gestolen spullen worden regelmatig teruggebracht naar winkel

Winkeliers moeten veel zorgvuldiger omgaan met kassabonnen. Zij moeten kassabonnen niet rond laten slingeren en ook moeten kassabonnen veel beter gecontroleerd worden, wanneer klanten gekochte spullen inleveren. Dit heeft het Platform Detailhandel Nederland aangegeven.

15 december 2009

Getoond 127 tot en met 144 van 193 totaal, er zijn meerdere pagina's