Hoe gaat een SCIOS Scope 10 keuring in zijn werk?

Een stap voor stap uitleg

25 april 2022 3 minuten

Met SCIOS Scope 10 wordt je elektrisch materieel nagelopen op fouten. Zo verklein je het risico op brand. In dit artikel lees je hoe zo’n keuring precies verloopt en wat je kunt verwachten.

Themapagina: Veilig Ondernemen

Goed om te weten: alleen inspectiebedrijven met een SCIOS Scope 10-certificaat mogen de SCIOS Scope 10 keuring uitvoeren. Er komt dus altijd een onafhankelijke inspecteur langs.

Stap 1: Voor de keuring

Als je een SCIOS Scope 10 keuring hebt aangevraagd, is het belangrijk een aantal voorbereidingen te treffen. Zo moet je het juiste aantal schakel- en verdeelinrichtingen doorgeven, zodat het inspectiebedrijf een goede inschatting kan maken van hoeveel tijd er nodig is voor de keuring. Op basis hiervan wordt ook de prijs berekend.

Houd er ook rekening mee dat de metingen van het elektrisch materieel spanningloos moeten gebeuren. De stroom moet tijdens de keuring van alle elektrische apparaten worden gehaald, waardoor medewerkers hier tijdelijk geen gebruik van kunnen maken. Het is van belang om dit mee te nemen in de planning van de dag.

Daarnaast geef je de geldende bedrijfsprotocollen door, zodat de inspecteur weet wat hij kan verwachten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kledingvoorschriften en een hygiënesluis. Breng tot slot in kaart welk klim- en steigermateriaal gebruikt kan worden tijdens de inspectie.

Let op: heb je nog oude gietstalen schakel- en verdeelinrichtingen? Deze kunnen alleen gekeurd worden als je een asbestvrij-verklaring hebt.

Stap 2: De inspecteur komt langs

De inspectie vindt plaats tussen 06:00 en 18:00 uur. Zorg ervoor dat je opgegeven contactpersoon tijdens de keuring aanwezig is op locatie om de inspecteur te begeleiden tijdens de ronde door het gebouw. Tijdens de inspectie wordt onderzocht of er brand zou kunnen ontstaan bij normaal gebruik, abnormaal gebruik en bij een defect. Er wordt hierbij gekeken naar bedrijfsomstandigheden, wederzijdse en uitwendige beïnvloeding en automatische uitschakeling van de voeding. 

Allereerst wordt een visuele controle uitgevoerd, vervolgens worden steekproefsgewijs metingen gedaan. Al het zichtbare en bereikbare elektrisch materieel wordt meegenomen, bijvoorbeeld in de technische- of elektrische bedrijfsruimte en meterkasten, ruimten met brandbare materialen en ruimten waar hoge temperaturen voorkomen.

De schakel- en verdeelinrichtingen worden getoetst met de volgende metingen:

  • Meting van de temperatuur

  • Het bepalen de circuitimpedantie

  • Meting voor isolatieweerstand 

  • Beproeven van een aardlekbeveiliging

Met behulp van een thermografische camera wordt gezocht naar “hot spots” in schakel- en verdeelinrichtingen. Dit zijn plekken waar een hogere kans is op overbelasting, uitval of onderbreking.

Stap 3: Rapportage

Als de inspecteur klaar is, krijg je direct tips die je helpen de brandveiligheid van je bedrijf te verbeteren. Je krijgt een uitgebreide rapportage met een beschrijving van eventuele gebreken. Ook wordt meteen duidelijk gemaakt welke gebreken het meest urgent zijn. Vervolgens is het zaak om deze zo snel mogelijk te verhelpen.

Stap 4 (indien nodig): Herinspectie

Komen er geen bijzonderheden uit de keuring? Dan ga je door naar stap zes. Toch komt het ook regelmatig voor dat er nog reparaties uitgevoerd moeten worden om de brandveiligheid te verbeteren. Sommige (kleine) reparaties kun je zelf uitvoeren, denk bijvoorbeeld aan het vervangen van een defecte tl-buis. Voor grotere werkzaamheden moet een expert ingehuurd worden, denk bijvoorbeeld aan het repareren van een kapot stopcontact.

Wanneer je de defecten hersteld hebt, is het tijd om een herinspectie uit te laten voeren om zeker te weten dat je elektrisch materieel brandveilig is. Afhankelijk van het aantal defecten en de risico’s, is je keuring fysiek of digitaal. Als alle reparaties zijn goedgekeurd door de inspecteur, wordt de elektrakeuring afgesloten.

Stap 5: Afmelding SCIOS portaal

Het inspectiebedrijf meldt de keuring vervolgens af in het SCIOS portaal. Dat kan op twee manieren:

  • ‘Zonder constateringen’, wanneer je er geen bijzonderheden waren of deze hersteld zijn (met herstelverklaring).

  • ‘Met constateringen’, wanneer er wèl bijzonderheden waren die nog niet hersteld zijn.

Meer weten over dit thema?

Op onze themapagina Veilig Ondernemen: de Elektrakeuring vind je nog veel meer interessante artikelen.