Vakantie-uren: hoeveel, verval & uitbetaling

Houd de vakantie-uren van jouw werknemer altijd nauwkeurig bij!

25 september 2019 3 minuten

De zomer staat voor de deur. De vakantie komt er weer aan. Heerlijk! Alhoewel: het levert soms ook de nodige meningsverschillen op tussen werkgever en werknemer. Hoeveel vakantiedagen heeft jouw werknemer precies meegenomen uit vorig jaar, welke dagen zijn inmiddels vervallen en hoe zit het nou met wettelijk en bovenwettelijke vakantiedagen? Dit zijn slechts enkele van de vele vragen als het gaat om opgebouwde vakantie-uren. Tijd om hierin algemene duidelijkheid te scheppen en je geheugen wat op te frissen, zodat dit onderwerp jou als werkgever in de toekomst geen hoofdbrekens meer kost.

Onbeperkt persoonlijk advies

Wettelijk en bovenwettelijk

Wettelijk is bepaald dat een werknemer recht heeft op een bepaald aantal vakantie-uren per jaar. De berekening van het aantal vakantie-uren is als volgt: viermaal het aantal uren dat een werknemer per week werkt. Dat betekent dus: vier weken vakantie per jaar.

In de cao, het bedrijfsreglement of in de arbeidsovereenkomst die je sluit met een werknemer kun je bepalen dat een werknemer in aanmerking komt voor bovenwettelijke vakantiedagen. Staat het niet in de cao of het bedrijfsreglement? Dan ben je als werkgever dus niet verplicht om jouw werknemer bovenwettelijke vakantiedagen toe te kennen. Doe je dit wel, dan geldt er geen maximum. Je mag de werknemer zoveel mogelijk vakantiedagen geven als je wilt.

Opname vakantiedagen door werknemer

In principe heeft de werknemer het recht om zelf te bepalen wanneer hij of zij vakantie-uren wenst op te nemen. Dit moet schriftelijk aan jou kenbaar worden gemaakt. Je hebt vervolgens twee weken de tijd om hier schriftelijk bezwaar tegen te maken. Je moet een gewichtige reden hebben om het bezwaar te kunnen laten slagen. Daarvan is sprake wanneer meerdere werknemers in dezelfde periode vakantie-uren wensen op te nemen, waardoor het lastig wordt om de onderneming in die periode draaiende te houden.

Verval en verjaring

De wettelijke vakantiedagen zijn geldig tot een half jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. De opgebouwde dagen over 2017 dienen dus uiterlijk 30 juni 2018 te zijn opgenomen. Hierna kun je je er als werkgever op beroepen dat een werknemer hier geen aanspraak meer op maakt. Die wettelijke vakantiedagen zijn dan vervallen.

Voor bovenwettelijke dagen ligt het anders: deze zijn tot vijf jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd geldig. Bovenwettelijke vakantiedagen opgebouwd in 2017 vervallen dus op 31 december 2022.

Bovengenoemde vervaltermijnen worden niet gehanteerd wanneer blijkt dat een werknemer om bijzondere redenen niet in staat is geweest de vakantie-uren op te nemen. Hieronder valt ook het constant tegenwerken door een werkgever.

Uitbetaling vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen mag je niet uitbetalen aan je werknemer, tenzij de werknemer uit dienst treedt. Heeft een werknemer nog vakantie-uren over op dat moment, dan dienen deze te worden meegenomen in de eindafrekening.

Bovenwettelijke vakantiedagen mogen worden uitbetaald. Daar moet wel een verzoek van de werknemer aan ten grondslag liggen. Je mag als werkgever niet zonder overleg besluiten om de bovenwettelijke vakantiedagen uit te betalen aan je werknemer. Werkgever en werknemer kunnen elkaar niet verplichten de bovenwettelijke vakantiedagen uit te betalen.

Conclusie

Om moeilijkheden te voorkomen, wordt het aangeraden de (reeds opgenomen) vakantie-uren van iedere werknemer goed bij te houden. Zorg dat je een overzicht bijhoudt waarin je snel en gemakkelijk kunt terugvinden hoeveel vakantiedagen een werknemer nog over heeft en wie wanneer met vakantie is. Zo voorkom je onvoorziene onderbezetting!

Heb je nog vragen, neem dan contact op met de bedrijfsadviseurs van MKB Servicedesk door te bellen naar 088-652 00 50 of te mailen naar advies@mkbservicedesk.nl.

Wat het precieze salaris moet zijn van je medewerkers, is een vraag waar veel ondernemers mee worstelen. Je wil je werknemer uiteraard niet teveel betalen, maar betaal je te weinig dan is de kans groot dat je je werknemer ontevreden en gedemotiveerd raakt. Doe de salarischeck om te kijken wat functiegenoten rond die leeftijd verdienen.