Wat is de spaarloonregeling?

Wat houdt de spaarloonregeling precies in?

07 augustus 2012 2 minuten

Met een spaarloonregeling kan een medewerker belastingvrij een deel van zijn of haar brutoloon sparen. Dit geld moet gestort worden op een bijzondere bankrekening. Lees hier over de voorwaarden van de regeling.

Is jouw personeel gezond en fit?

Let op: de spaarloonregeling is sinds 1 januari 2012 vervallen. Vitaliteitssparen vervangt de levensloopregeling en spaarloonregeling. 

Hoe werkt de spaarloonregeling?

Een werknemer kan bij één werkgever deelnemen aan de spaarloonregeling. Als een werknemer bij jou wil sparen, dan moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • De werknemer is sinds 1 januari van het kalenderjaar bij je in dienst

  • Je moet bij deze werknemer de algemene heffingskorting toepassen

Als een werknemer dus na 1 januari van het kalenderjaar in dienst treedt kan hij pas het jaar erop van de spaarloonregeling gebruik maken.

De spaarloonregeling moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De regeling moet schriftelijk zijn vastgelegd

  • De regeling moet openstaan voor ten minste driekwart van je werknemers.

  • De gespaarde bedragen moeten op een bijzondere spaarrekening worden gestort. Deze spaarrekening moet op naam van de werknemer staan.

  • Deelname aan de spaarloonregeling is niet verplicht.

  • Op de bijzondere bankrekening mogen geen andere bedragen worden gestort.

De spaarloonregeling moet dus openstaan voor ten minste driekwart van je werknemers. Het is echter niet noodzakelijk dat driekwart ook daadwerkelijk deelneemt.

Hoeveel mag een werknemer sparen?

Bij de spaarloonregeling mag een werknemer maximaal 613 euro per jaar sparen. Dit is een vast spaarbedrag. Dit bedrag mag maandelijks worden gespaard, maar ook ineens, bijvoorbeeld van het vakantiegeld.

Mogen aandelen ook gespaard worden?

Spaarloon kan ook bestaan uit aandelen van je onderneming. In dat geval wordt het bedrag van 613 euro verdubbeld.

Voorbeeld: Een werknemer laat op zijn loon 213 euro inhouden als spaarloon. De werkgever verstrekt voor de resterende ruimte aandelen in het bedrijf. Dit komt dan neer op een bedrag van 613 - 213 = 400 euro. Dit bedrag mag vervolgens worden verdubbeld. De werknemer mag in dat geval €800,00 in aandelen ontvangen.

Hoe zit het met aandelenopties?

Spaarloon kan ook bestaan uit aandelenopties. De spaarloonregeling moet duidelijk bepalen wanneer, tot welk bedrag en welke opties worden toegekend. In de regeling moet worden opgenomen dat de waarde van de opties in geld op de geblokkeerde spaarloonrekening moet worden gestort, als de werknemer het recht binnen de blokkeringstermijn van ten minste 4 jaar uitoefent, vervreemdt of afkoopt. Voor aandelenopties geldt dezelfde verdubbeling van de vrijstelling als bij spaarloon in de vorm van aandelen.

Mogen mijn werknemers ook sparen in de levensloopregeling?

Werknemers kunnen elk jaar kiezen of ze meedoen aan de levensloopregeling of aan de spaarloonregeling. Ze mogen maar aan een van de twee regelingen meedoen.

Moet ik als werkgever meebetalen?

Voor de spaarloonregeling hoef je als werkgever geen loonbelasting te betalen. Ook worden er geen werknemerspremies ingehouden.