Vakbonden

Welke vakbonden zijn er en waarom lid worden?

09 oktober 2019 2 minuten

Voor alle werknemers zijn er in Nederland een paar grote vakbonden. In dit artikel worden beschreven welke er zijn. Maar ook meer informatie over hoe dat nou zit als werkgever? Welke opties heb je dan?

Als werknemer heb je in Nederland veel verschillende vakbonden. De twee grootste zijn FNV en CNV. Onder deze twee stichtingen vallen al ontzettend veel deelvakbonden. Bijvoorbeeld FHN vrouwen, FNV uitzendkrachten en ga zo maar door. De keuze tussen deze twee vakbonden is persoonlijk en het is lastig om daarbij een advies te geven of de belangrijkste verschillen op een rijtje te zetten. Vraag wat na in je omgeving bij welke vakbond mensen zitten en maak naar aanleiding daarvan een beslissing. Bij sommige bedrijven of bedrijfstakken is een lidmaatschap bij een vakbond verplicht. Naast de FNV en CNV heb je trouwens nog onder andere De Unie, de AVV en de VCP. 

Wat doet een vakbond?

De vakbond onderhandelt namens de leden met de werkgever of daarvoor aangewezen partij, zoals de werkgeversvereniging, over collectieve arbeidsvoorwaarden. Dit kan bijvoorbeeld gaan over: loon, vergoedingen, werktijden en rusttijden. Daarnaast kan de vakbond met de (vertegenwoordiger van) werkgevers onderhandelen over de werkomstandigheden en meer in het algemeen de rechten en plichten van de werknemers. Ook treedt de vakbond op om de belangen van leden te behartigen bij bijvoorbeeld ontslag en reorganisatie, en kunnen vakbonden (arbeids)juridische bijstand en advies geven aan hun leden. Ook komt de vakbond meer in het algemeen op voor de verdediging van de geldende maatschappelijke waarden en normen ten aanzien van mens en arbeid.

Voor werkgevers

Ook voor werkgevers zijn er veel werkgeversorganisaties. MKB Nederland is er daar één van. Ook als zelfstandige kan je je aansluiten bij een vakbond. Dit is handig omdat je dan een grote organisatie achter je hebt staan die voor jouw belangen op komt. Verder bieden sommige vakbonden je korting op verzekeringen aan of bedrijfsrechtsbijstand.

Kortom

Er zijn veel verschillende soorten vakbonden en een keuze moet je maken op basis van je gevoel en wat anderen over de vakbond zeggen. In 2017 waren er 1,7 miljoen Nederlanders lid van de vakbond.