De officiële feestdagen van 2022

Feestdagen, vakanties en bouwvak in het komende jaar

04 april 2022 3 minuten

Hieronder zie je de officiële feestdagen in Nederland in 2022. Over het algemeen zijn dit ook vrije dagen voor je personeel, maar dit zijn geen verplichte vrije dagen die je moet toewijzen. In veel cao's zijn de feestdagen vastgelegd als vrije dagen, maar er zijn ook branches waar personeel werkt op feestdagen. 

Overzicht van alle officiële feestdagen

Het is natuurlijk handig om te weten wanneer je werknemers vrij nemen en op vakantie gaan. Zo voorkom je dat je ineens zonder personeel zit omdat je iedereen vrij gegeven hebt. Maar daarnaast is het ook handig om te weten wat je doelgroep bezighoudt in bepaalde periodes of op feestdagen. Daar kun je als bedrijf namelijk rekening mee houden en eventueel op inhaken.

Soort feestdagDatum
NieuwjaarsdagZaterdag 1 januari
Goede vrijdagVrijdag 15 april
Eerste paasdagZondag 17 april
Tweede paasdagMaandag 18 april
KoningsdagWoensdag 27 april
BevrijdingsdagDonderdag 5 mei
HemelvaartsdagDonderdag 26 mei
Eerste pinksterdagZondag 5 juni
Tweede pinksterdagMaandag 6 juni
Eerste kerstdagZondag 25 december
Tweede kerstdagMaandag 26 december

Feestdag is niet per se vrije dag

Geen wet in Nederland legt vast dat een feestdag gelijk staat aan een vrije dag. Werknemers kunnen daarom wettelijk niet vrij eisen tijdens feestdagen. Het is belangrijk om als werkgever in de desbetreffende cao of arbeidsovereenkomst te laten opnemen of je op bepaalde feestdagen je werknemers vrij verschaft. Op deze manier kun je je werknemers altijd doorverwijzen naar hun cao of arbeidsovereenkomst als ze vragen hebben over vrije dagen in combinatie met de feestdagen.

Lees meer: Mag je personeel dwingen vakantiedagen op te nemen?

Als je slechts een paar personen vrij kunt geven op een feestdag, is het verstandig om je personeel ruim van te voren te vragen naar hun beschikbaarheid op feestdagen. Een paar voorbeelden van officiële waarop niet iedereen vrij is:

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag is zo'n officiële feestdag waarop de meeste Nederlanders wel gewoon werken, tenzij anders vermeld in de cao. Scholen zijn op deze dag meestal weg gewoon gesloten. Lees meer over Goede Vrijdag.

Hemelvaartsdag

De meeste bedrijven en overheidsinstellingen zijn gesloten op Hemelvaartsdag. Natuurlijk kan de cao weer anders aangeven. Ook de meeste scholen zijn gesloten op deze officiële feestdag. Lees meer over Hemelvaartsdag.

Bevrijdingsdag

Bevrijdingsdag (5 mei) is een nationale feestdag waarop niet iedereen vrij is. In veel cao's staat dat het alleen een vrije dag is in een lustrumjaar. Dus ook hier geldt: check de cao of het een vrije dag is voor je personeel. Voor scholen geldt 5 mei bijna altijd als feestdag waarop ieereen vrij is. Lees meer over Bevrijdingsdag.

Tweede Pinksterdag

Tweede valt altijd op een maandag. Vandaar dat men het ook vaak heeft over Pinkstermaandag. Ambtenaren zijn vrij op deze dag, maar voor ander personeel geldt dat ze de cao moeten checken. Meestal is Tweede Pinksterdag een vrije dag.

Doorbetalen en toeslagen op feestdagen

Veel werkgevers vragen zich af hoe het zit met doorbetalen en toeslagen op feestdagen. Moet je je werkgever doorbetalen als hij vrij krijgt? Het antwoord op die vraag is: als hij volgens de cao vrij krijgt wel. Moet hij een toeslag krijgen als hij werkt op een feestdag? Ook dat is afhankelijk van wat er in de cao staat. Maar de wet verplicht jou als werkgever niet om een toeslag te betalen op een feestdag.

Lees meer over feestdagen, toeslagen en doorbetalen

Verplichte schoolvakanties en adviesdata

De Rijksoverheid benadrukt dat de regelgeving in verband met vrije dagen en vakanties alleen geldt voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Van de scholen wordt verwacht dat ze zich aan de kerst-, zomer- en meivakantie houden. Het gaat dan om twee weken kerstvakantie, zes weken zomervakantie en één week meivakantie. De overige vakantiedata gelden als advies. Het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger beroepsonderwijs en universiteiten mogen zelf bepalen wanneer ze studenten vakantie geven en voor hoeveel dagen.

Extra vrije dagen

Tot slot hebben alle scholen, van alle niveaus, het recht om extra vrije dagen in te plannen. Denk bijvoorbeeld aan het uitbreiden van de meivakantie tot twee weken of een extra vrije dag na Hemelvaartsdag. Meer informatie hierover kun je vinden in de schoolgids van de desbetreffende school.

Schoolvakanties 2022-2023

Regio NoordRegio MiddenRegio Zuid
Voorjaarsvakantie19 februari t/m 27 februari 202226 februari t/m 6 maart 202226 februari t/m 6 maart 2022
Meivakantie30 april t/m 8 mei 202230 april t/m 8 mei 202230 april t/m 8 mei 2022
Zomervakantie16 juli t/m 28 augustus 20229 juli t/m 21 augustus 202223 juli t/m 4 september 2022
Herfstvakantie15 oktober t/m 23 oktober 202222 oktober t/m 30 oktober 202222 oktober t/m 30 oktober 2022

Bouwvak in 2022 

Tijdens de bouwvak in het hoogseizoen zijn veel bouwbedrijven gesloten. De bouwvak wordt niet meer centraal vastgesteld als een verplichte periode; het gaat om adviesdata. Je kunt als werkgever dus zelf bepalen - in overleg met je werknemers - wanneer de bouwvakvakantie is. Je mag dus van de adviesdata afwijken.

RegioDatum
Noord1 augustus t/m 21 augustus 2022
Midden25 juli t/m 14 augustus 2022
Zuid8 augustus t/m 28 augustus 2022

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.