Wat is onbetaald verlof?

Welke verplichtingen heb je als werkgever?

04 februari 2020 2 minuten

Naast de verschillende vormen van betaald verlof, is er ook het onbetaald verlof. Deze vorm van verlof is geschikt voor medewerkers die er een tijd tussenuit willen, om kinderen op te voeden of om een lange reis te maken.

Het opnemen van onbetaald verlof leidt tot een terugval van het inkomen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor het huishoudbudget, maar ook voor de bijdragen en toeslagen die afkomstig zijn uit de zogeheten inkomensafhankelijke regelingen zoals: huurtoeslag, studiefinanciering en kinderopvangtoeslag. Onbetaald verlof kan ook gevolgen hebben voor de sociale verzekeringen en het pensioen. Werknemers mogen -in overleg met jou- voor een periode van hoogstens achttien maanden (voltijd of deeltijd) onbetaald verlof opnemen. De arbeidsovereenkomst loopt tijdens het verlof door. Afspraken over het onbetaald verlof kun je vastleggen in een Overeenkomst onbetaald verlof

Wie komt in aanmerking voor onbetaald verlof?

In principe kunnen alle werknemers een periode van onbetaald verlof aanvragen.

Mag je onbetaald verlof weigeren?

Er bestaat geen wettelijk recht over onbetaald verlof. Wel is het mogelijk dat er hierover in de cao afspraken zijn gemaakt. Je mag als werkgever het verlof weigeren, het is immers een gunst en géén recht van de werknemer. Bedenk wel dat het weigeren van het onbetaald verlof tot gevolg kan hebben dat de werknemer ontslag neemt. Is het onbetaalde verlof eenmaal ingegaan, dan kun je het niet meer intrekken.

Moet je het salaris doorbetalen?

Het onbetaald zorgverlof heet niet voor niets zo. Je hoeft dus geen salaris te betalen tijdens het verlof. Als de verlofnemer in deeltijd gaat werk verdient hij voor de gemaakte uren uiteraard wel geld. 

Hoe zit het met vakantiedagen?

Tijdens een periode van onbetaald verlof bouwt een werknemer geen vakantiedagen op. Alleen als het verlof gebruikt wordt voor langdurend zorgverlof is dat wel het geval. Lees hier meer over het langdurend zorgverlof.

Wat als de werknemer tijdens het verlof ziek wordt?

Als je werknemer ziek wordt tijdens deze vorm van verlof heeft hij of zij geen recht op ziekengeld. Bij deeltjidverlof krijg hij of zij ziekengeld alleen over het aantal uren dat er gewerkt wordt. De ziekte van de werknemer kan (in onderling overleg) een reden zijn om het verlof voortijdig af te breken. Wanneer de werknemer na afloop van het verlof nog steeds ziek is, heeft hij recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het salaris. De eerste werkdag na afloop van het verlof wordt dan aangemerkt als eerste ziektedag. 

Zijn er alternatieven?

Om bovenstaande situatie te voorkomen, kun je afspreken om de arbeidsovereenkomst te beëindigen en meteen afspraken te maken voor een nieuwe arbeidsovereenkomst. Leg deze afspraken vast in een intentieverklaring. Vooral wanneer een werknemer onbetaald verlof wil opnemen in verband met een wereldreis is dit een oplossing waarmee je risico's uitsluit, een ongeluk (of tropische ziekte in het buitenland) zit immers in een klein hoekje.

Heb je een specieke vraag over onbetaald verlof? Neem dan contact op met een van onze MKB-adviseurs op 088-6520050