Ontslag tijdens ziekte, wat zijn de regels?

Regels voor werkgevers

16 juli 2020 2 minuten

Veel ondernemers denken ten onrechte dat ontslag bij ziekte helemaal niet is toegestaan. In sommige gevallen mag ziekte zelfs de reden voor het ontslag zijn. We zetten de regels voor je op een rij.

Personeelsvragen? Word lid van MKB Servicedesk

Regels voor ontslag tijdens ziekte

Zieke medewerkers kunnen je veel geld kosten. Je moet hen immers doorbetalen terwijl ze geen werk voor je kunnen verrichten. Gemiddeld ben je €250 tot wel €300 per dag kwijt. Wanneer mag je een zieke medewerker ontslaan en wanneer niet? In de basis werkt het zo:

  • Is een medewerker korter dan twee jaar ziek of arbeidsongeschikt en wil je hem of haar ontslaan vanwege deze ziekte? Dat mag niet. Er geldt een opzegverbod.

  • Wil je een medewerker die langer dan twee jaar ziek of arbeidsongeschikt is, ontslaan wegens de ziekte? Dat mag. Je kunt een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV.

Er zijn ook een aantal uitzonderingen op de regel. Je mag een medewerker die korter dan twee jaar ziek of arbeidsongeschikt is wel ontslaan in de onderstaande gevallen:

Bijzondere situaties

Soms is het afhankelijk van de specifieke situatie of ontslag tijdens ziekte is toegestaan. Bijvoorbeeld in de volgende scenario’s:

  • De zieke medewerker weigert mee te werken aan redelijke instructies van jou of de bedrijfsarts over de re-integratie.

  • De zieke medewerker kan wel passende arbeid verrichten, maar weigert dit.

  • De zieke medewerker werkt niet mee aan het plan van aanpak van de ziekte.

Deze situaties kun je voorleggen aan het UWV voor een deskundigenoordeel. Het is vervolgens aan de kantonrechter om te besluiten of ontslag is toegestaan.

Is een werknemer met een sleutelpositie frequent ziek? Dan kun je de kantonrechter direct vragen om ontslag. Je moet hiervoor wel hard kunnen maken dat de werknemer niet ziek is geworden door slechte arbeidsomstandigheden

Ook moet het aannemelijk zijn dat de werknemer niet binnen een half jaar beter zal zijn. Verder moet je kunnen aantonen dat er ook geen aangepast werk uitgevoerd kan worden door de zieke medewerker. In dit geval kan de kantonrechter ontslag tijdens ziekte toestaan.

De transitievergoeding

Als je kiest voor ontslag tijdens ziekte die langer dan twee jaar duurt, moet je de werknemer een transitievergoeding betalen. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van hoe lang de medewerker in dienst is en het maandsalaris.

Om jou als werkgever hierin tegemoet te komen, krijg je sinds 2020 de volledige transitievergoeding vergoed van het UWV. Dit geldt met terugwerkende kracht vanaf 2015.

Auteur

Pauline Veenstra

Als freelance copywriter schrijf ik voor veel verschillende ondernemersplatforms, waaronder MKBSD. Ik vind het ontzettend leuk om de verhalen van ondernemers vast te leggen, het starten van een eigen bedrijf is immers een groot avontuur! Verder houd ik ervan om complexe thema’s als financiering en belastingzaken uit te leggen op een manier die voor iedereen begrijpelijk is. Zo hoop ik jouw leven als ondernemer net wat gemakkelijker te maken.