Ontzorging bij verzuim: 6 tips

Standaard bij de MKB verzuim-ontzorgverzekering, interessant voor iedereen

Ontzorging bij verzuim 6 tips

Heb jij verzuim onder controle?

Als je werknemer langdurig ziek wordt, dan kunnen de kosten hard oplopen. Je kunt je hiervoor verzekeren. Sinds 2020 kun je gebruik maken van de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Dit is een verzuimverzekering met wettelijk geregelde kwaliteitseisen. Ook bij een ‘gewone’ verzuimverzekering is het interessant om naar deze aandachtspunten te kijken.

Wat is de MKB verzuim-ontzorgverzekering?

Allereerst is het belangrijk om te weten wat de MKB verzuim-ontzorgverzekering inhoudt. Hij bestaat sinds 1 januari 2020 en is onderdeel van een pakket kabinetsmaatregelen om werkgevers te ontzorgen bij langdurig zieke werknemers. Het doel van deze verzekering is dat je als werkgever wordt ontzorgd bij verzuim, naast dat de loondoorbetaling financieel wordt gedekt. Om deze verzekering aan te bieden, moet de verzekering (en de verzekeraar) aan zes minimumeisen voldoen. Bij deze verzekering weet je dus altijd dat je goed zit als een werknemer onverwachts langdurig ziek wordt. Maar ook als je een ‘gewone’ verzuimverzekering wilt afsluiten, zijn deze zes punten handig om in gedachten te houden.

Casemanager

De verzekering wijst, zodra een werknemer langdurig ziek lijkt te worden, een casemanager aan. Deze casemanager is verantwoordelijk voor het hele re-integratietraject. Hij ondersteunt de werknemer en stemt af met de verzekeraar, bedrijfsartsen, arbodiensten en andere professionals. Hij ondersteunt jou als werkgever en de werknemer met alle taken die bij re-integratie komen kijken. Bijvoorbeeld met het maken van het plan van aanpak en het re-integratieverslag. Hij vertaalt het medische advies van de bedrijfsarts naar concrete acties voor jou en je werknemer.

Deskundigheid

De verzekeraar moet samenwerken met gecertificeerde arbodiensten en met geregistreerde bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en casemanagers. Dat betekent dat je altijd samenwerkt met deskundige professionals. Je kunt in overleg samenwerken met je huidige dienstverleners. Het is de verantwoordelijkheid van de verzekeraardat deze dienstverleners dezelfde kwaliteit bieden. Je verzekeraar kan je ook verplichten om met zijn voorkeursleveranciers samen te werken. Let hier goed op voor je een verzekering afsluit.

Verzuimadvies en voorwaarden

Sommige verzekeraars geven je advies over verzuim en de preventie hiervan. Je verzekeraar kan zelfs als voorwaarde stellen dat je deze adviezen opvolgt. Het gaat hierbij om advies over het voorkomen van arbeidsongeschiktheid tot aan de terugkeer naar werk, bij jou of bij een andere werkgever. Dat kan gaan om de wetgeving (Arbowet en Wet Verbetering poortwachter) en om aanvullingen daarop. Dit moeten altijd redelijke eisen zijn. De verzekeraar kan geen dingen verwachten die je als werkgever onmogelijk kunt waarmaken.

Poortwachterproof

De Wet verbetering Poortwachter stelt een aantal eisen aan jou en je werknemer om het langdurig verzuim te beperken en de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Als je niet aan deze eisen voldoet, kan het UWV je een boete opleggen. De MKB verzuim-ontzorgverzekering zorgt ervoor dat je aan deze eisen voldoet.  Volg je alle adviezen van de bedrijfsarts en de deskundigen van de verzekeraar op? Dan  is de verzekeraar zelfs verantwoordelijk voor een eventuele boete.

Eerste en tweede spoor

De verzekering moet dienstverlening op zowel het eerste als het tweede spoor bieden, dus zowel binnen jouw bedrijf als buiten het eigen bedrijf op zoek gaan naar mogelijkheden om weer aan het werk te gaan. Vooral voor een klein bedrijf is dit fijn, het is namelijk niet altijd mogelijk om binnen jouw bedrijf passend werk te vinden.

Premie

Bij het vaststellen van de hoogte van de premie van de MKB verzuim-ontzorgverzekering mag eerder verzuim in je bedrijf maar beperkt meewegen. Langdurig verzuim is al vervelend genoeg voor jou als werkgever, dit mag je latere premie niet ook nog eens buitensporig verhogen.

Evelien Mulder

Auteur

Evelien Mulder

Als content marketeer help ik onze partners met het bereiken van onze doelgroep: ondernemers. Eigenlijk creëer ik een win-win-win-situatie: wij bieden de ondernemer gratis relevante content, zoals een kennisartikel, whitepaper of bedrijfsscan. Deze content wordt gesponsord door een partner, die hiermee ondernemers bereikt. De derde win? Ik draag bij aan onze missie: Verhalen maken die verbinden. Ik ben begonnen bij MKBSD als ondernemerssupporter, ik ondersteunde ondernemers via onze verschillende platformen. Door deze ervaring weet ik als contentmarketeer precies welke uitdagingen, problemen en kansen ondernemers in hun dagelijks ondernemersleven tegenkomen.