Vitaliteit & gezondheid

Personeel

Hoe ver strekt de zorgplicht van de werkgever voor werknemers en zzp'ers?

Column | Ben ik aansprakelijk voor de schade die mijn werknemer lijdt?

De wet bepaalt dat een werkgever aansprakelijk is voor de schade die een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de werkgever kan aantonen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen of de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

13 juli 2012 3 minuten

Getoond 73 tot en met 73 van 73 totaal, er zijn meerdere pagina's