Wat is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)?

Wanneer mag je deze aftrek toepassen?
Wanneer je investeert in bedrijfsmiddelen, kun je gebruikmaken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, kortweg KIA genoemd. Deze aftrek geeft jouw bedrijf financiële voordelen. Wat moet je weten als je gebruik wilt maken van de KIA?
Je administratie op orde krijgen?
Klik hier
Download gratis het whitepaper!
Lees verder
Veel bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, maar er is een aantal uitzonderingen. Je kunt de KIA niet gebruiken voor zaken als: 
 • personenauto’s die niet bedoeld zijn voor beroepsvervoer
 • woonhuizen
 • effecten
 • dieren
 • vaartuigen die bedoeld zijn voor representatieve doeleinden
 • grond
 • vorderingen
 • goodwill
 • publiekrechtelijke vergunningen 
Ook bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor gebruik in het buitenland komen niet in aanmerking. 
 

Toepassen

Zaken waar je de KIA wel op kunt toepassen moeten minimaal 450 euro exclusief btw hebben gekost. Als je geen recht hebt op btw-aftrek dan is het bedrag 450 euro inclusief btw. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek geldt niet voor goedkopere bedrijfsmiddelen. In totaal moet je in het boekjaar minimaal voor 2.300 euro aan investeringen hebben gedaan om gebruik te kunnen maken van de KIA. 
 

Investeringsbedragen

Zoals de naam al zegt, is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bedoeld om kleine en middelgrote ondernemers tegemoet te komen. Daarom profiteer je het meest van de aftrek wanneer het om relatief kleine bedragen gaat. Hoe groter je totale investeringsbedrag, hoe minder aftrek je krijgt. 
 
Over 2016 geldt het volgende:
 • Als je minder dan 2.300 euro investeert krijg je 0% aftrek.
 • Als je tussen de 2.301 euro en 56.024 euro investeert krijg je 28% aftrek.
 • Als je tussen de 56.025 euro en 103.748 euro investeert is de aftrek een vast bedrag: 15.687 euro.
 • Als je tussen de 103.749 euro en 311.242 euro investeert is de aftrek 15.687 euro min 7,56% van het deel van het investeringsbedrag dat boven 103.748 euro uitkomt.
 • Boven de 311.243 euro is de aftrek 0%.
 

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij verlies

De KIA verlaagt de winst of vergroot het verlies van een onderneming. Er kan dus ook gebruik worden gemaakt van de kleinschaligheidsinvesteringssaftrek in een verliesgevend jaar.