Autoriteit Consument & Markt

Kennis van zaken over mededinging

Als ondernemer loop je bepaalde economische risico’s. Om te voorkomen dat die risico’s ontaarden in verhindering, beperking of vervalsing van concurrentie is er de Mededingingswet: In deze wet staat dat het verboden is voor ondernemers om onder elkaar prijsafspraken te maken of markten te verdelen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bewaakt deze wet.