Waarom heb ik een ondernemersvisie nodig?

Zorg dat je medewerkers weten waar je bedrijf voor staat

23 januari 2013 3 minuten

Bedrijven met een visie zijn succesvoller. Dat blijkt al jaren uit diverse onderzoeken. Een visie geeft richting aan de onderneming en haar medewerkers. Ook niet onbelangrijk, het motiveert en bindt mensen.

Advies op maat met HR deskundige

Er zijn heel wat mooie voorbeelden van grote bedrijven die hun visie groots met een slogan uitdragen. Denk aan Philips' 'Let's make things better'. Of Nokia's 'Connecting people' of Nike' s: 'Just do it'. Maar een bedrijfsvisie (of mission statement) is niet alleen belangrijk voor grote bedrijven. Ook voor de mkb-ondernemer is het essentieel om een visie te hebben.

Waarom heb ik een visie nodig?

Misschien stond je er als ondernemer nooit zo bij stil of was er geen tijd voor. Of bepaalde je de bedrijfskoers op het 'fingerspitzengefuhl'. Misschien werkte dat tot dus ver prima. Toch is een prikkelende visie noodzaak. Het geeft de koers van je bedrijf aan en biedt personeel houvast. Met een heldere visie bind je je mensen onderling en weten ze wat ze naar buiten moeten uitdragen. En daar komen we bij de klant: ook die kun je naar je toetrekken voor diezelfde visie. Omdat je hem vertelt waarin je je onderscheidt van anderen.

Als je geen visie hebt...

Laten we het eens omdraaien. Zonder een visie kun je lelijk onderuitgaan met je organisatie. Iedereen doet misschien wel zijn werk, maar zonder te weten waarom en met welk doel. Je bedrijf is dan als een stuurloos schip. Het ontbreken van een goede kan visie leiden tot:

 • gebrek aan motivatie onder medewerkers. Ze zijn gefrustreerd over het feit dat er geen richting is

 • ontbreken van synergie, iedereen gaat een eigen richting op

 • vertragingen in het dagelijks werk omdat er steeds discussies zijn over de juiste richting

 • hoge kosten door het opnieuw en anders uitvoeren van het werk omdat de verkeerde werkzaamheden waren verricht

Wat is een visie?

Een visie omschrijft met niet al te veel woorden:

 • waar je organisatie voor staat

 • waarom je organisatie bestaat

 • waar je organisatie heen gaat

 • waarin je organisatie uitblinkt  

Met de antwoorden op deze vragen kun je in weinig woorden een ondernemersvisie opstellen. Als dat goed gebeurt, staan hierin de overtuigingen die richting en sturing aan het handelen van het bedrijf en de medewerkers. Ook zegt het iets over de identiteit van je organisatie. En waarin het bedrijf zich onderscheidt en succesvol is.

Tips bij het formuleren

 • Houd het simpel. Zo weten je medewerkers en klanten direct waar je voor staat.

 • Formuleer een aansprekende en uitdagende visie. Dat stimuleert en motiveert mensen. En zorgt dat ze hierin willen investeren.

 • Denk eraan dat hij dynamisch is. Actualiseer je visie als het nodig is.

Draag hem uit, regelmatig en overal

Vervolgens moet je ervoor zorgen dat de visie niet uitdooft. Draag hem regelmatig daarom uit. Ook niet onbelangrijk, de visie moet tot in alle geledingen van je organisatie zichtbaar zijn. En voelbaar zijn voor je mensen. Als je weet welke kernwaarden je als ondernemer belangrijk vindt, kun je die op vele vlakken laten terugkeren. Aan het eind van een vergadering, tijdens een functioneringsgesprek, een beoordelingsgesprek, in  de competentieprofielen en in je vacatureteksten: want een toekomstige medewerker moet deze waarden in potentie in zich dragen.

Visie op opleiden

Laat je visie terugkomen in het opleidingsbeleid. Zorg dat de door jou gewenste kerncompetenties de leidraad vormen voor de kennis en vaardigheden van je mensen. Mochten er 'gaten' zijn, dan kun je die aanpakken met gerichte opleidingen of cursussen. Of misschien kun je kiezen voor een coachingtraject.

Het mooie aan een visie is ook: je medewerkers kunnen hun plannen en activiteiten wensen toetsen aan de visie. Als tijdens een loopbaangesprek blijkt dat iemand bepaalde wensen heeft die liggen in het verlengde van de 'bedrijfskoers', dan moeten deze worden gerealiseerd.

Marktontwikkelingen

En dan nog een belangrijk punt: ondernemers met een visie kijken vooruit. Ze weten hoe hun bedrijf zich de komende drie, vijf of tien jaar gaat ontwikkelen. Ze weten in te spelen op marktontwikkelingen en verleggen daarbij accenten in de bedrijfsvoering. Ze zijn bijvoorbeeld genoodzaakt om andere, meer innovatieve producten of diensten aan te bieden. Of zien groeikansen voor nieuwe activiteiten.

Dat gaat niet zomaar. Daarom moet het opleidingsbeleid gekoppeld worden aan de toekomstige koers, ofwel het strategisch beleid. Je medewerkers moeten immers op tijd de juiste kennis en vaardigheden in huis hebben. Probeer daarbij goed te kijken naar de competenties waarin je mensen uitblinken. En probeer die verder te ontwikkelen. Dat is beter dan tevergeefs te investeren in zwakke plekken van medewerkers. Bedenk dat niet iedereen in alles goed hoeft te zijn. Hoe je de zwakke plekken dan aanpakt? Nieuwe mensen met het juiste profiel aannemen. Of de specifieke activiteiten inkopen. 

Auteur

redactie - Ellis Emeis