MKB Servicedesk Logo

Aan de slag met social media

Tips en tricks voor de online ondernemer

Direct naar download

Je ziet veel ondernemers die actief zijn op social media. En dat is terecht. Het is een mooie manier om jouw bedrijf, je producten en je diensten op een laagdrempelige manier onder de aandacht van je potentiële klanten te brengen. In dit whitepaper vertellen we je meer over social media, de voordelen, de risico’s en het opzetten van een social media strategie.

In dit whitepaper:

  • Social media gebruik in Nederland
  • Social media als onderdeel van je communicatiestrategie
  • Stop met zenden! Communiceer liever
  • De 5 do’s and don’ts van social media
  • Zo haal je meer uit social media Ondernemers in beeld

Whitepaper voorbeeld

Vul je gegevens in en download het whitepaper!

Veilige SSL verbinding, uw gegevens worden versleuteld en onleesbaar verstuurd.
Copyright 2023 MKB Servicedesk Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MKB Servicedesk.