MKB Servicedesk Logo

Bescherm je bedrijf tegen cybercriminaliteit

Voorkom schade en beveilig je digitale werkomgeving

Direct naar download

Criminelen zien steeds meer mogelijkheden om online hun slag te slaan. Van het platleggen van je systemen en daarmee je bedrijf tot het stelen van gevoelige persoons-informatie. Het kan jou ook overkomen. Dit whitepaper helpt jou op weg om je digitale omgeving te beschermen.

In dit whitepaper:

  • Wat is cybercrime?
  • Soorten cybercrime
  • Digitale werkomgeving beveiligen in 4 stappen
  • Veilig werken in de cloud
  • Veilig werken en voldoen aan de AVG
  • Tips van ondernemers

Whitepaper voorbeeld

Vul je gegevens in en download het whitepaper!

Veilige SSL verbinding, uw gegevens worden versleuteld en onleesbaar verstuurd.
Copyright 2023 MKB Servicedesk Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MKB Servicedesk.