MKB Servicedesk Logo

Betaalzekerheid maakt ondernemen wel zo prettig

Kies voor gezonde klanten en zorg voor een stabiele financiële basis

Direct naar download

Jij bent druk met je plannen. Je ziet kansen en daar maak je werk van. Maar wel graag met klanten die je facturen netjes betalen. Met onzekerheid over betaling wil je niet bezig zijn. Dat gaat ten koste van de focus op je business. In dit whitepaper lees je hoe je kredietwaardige klanten herkent en hoe je zorgt voor financiële stabiliteit.

In dit whitepaper:

  • Ken je klanten, dat betaalt zich uit
  • Retail: wat kan jij ervan leren?
  • Manieren om met niet-betalende klanten om te gaan
  • Duidelijke betalingsvoorwaarden opstellen
  • Kredietcheck en kredietverzekering

Whitepaper voorbeeld

Vul je gegevens in en download het whitepaper!

Veilige SSL verbinding, uw gegevens worden versleuteld en onleesbaar verstuurd.
Copyright 2023 MKB Servicedesk Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MKB Servicedesk.