MKB Servicedesk Logo

Btw in het buitenland

Wat zijn de regels bij importeren en exporteren?

Direct naar download

Bij internationaal zakendoen krijg je ook te maken met btw. Hoe zit het met de ‘papierwinkel’ en waar moet je aan voldoen? Wanneer geldt welk tarief? Handel je binnen de Europese Unie (EU) of juist daarbuiten? Hoe zit het dan met al die verschillende btw-regels en waar moet je zijn voor hulp? In dit whitepaper krijg je antwoord op de belangrijkste ondernemersvragen rondom btw en internationaal ondernemen.

In dit whitepaper:

  • Btw en zakendoen binnen de EU
  • De ‘papierwinkel’ van de EU
  • Btw en zakendoen buiten de EU
  • Top 5 valkuilen btw en internationaal zakendoen
  • Tips van ondernemers en experts

Whitepaper voorbeeld

Vul je gegevens in en download het whitepaper!

Veilige SSL verbinding, uw gegevens worden versleuteld en onleesbaar verstuurd.
Copyright 2023 MKB Servicedesk Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MKB Servicedesk.