MKB Servicedesk Logo

Concreet doelen stellen: the road to success

Hoe je met concrete doelen een succesvol bedrijf bouwt.

Direct naar download

Of je nu starter bent of al jaren ondernemer, het stellen van concrete doelen is een belangrijke vaardigheid. Begin je zonder heldere doelstellingen een nieuw bedrijf, dan is dat vragen om problemen. En hoe vaak hoor je niet dat een bedrijf niet groeit omdat de ondernemer zichzelf verliest in de waan van de dag? In dit whitepaper lees je alles over hoe je met concrete doelen een succesvol bedrijf bouwt.

  • Succes, wat is dat eigenlijk?
  • Doelen stellen: wanneer ben jij succesvol?
  • Hoe ga je de doelen daadwerkelijk realiseren?
  • Nieuwe klanten
  • Blijf doelen (dromen) stellen


AANGEBODEN DOOR
MKB Servicedesk

MKB Servicedesk is sinds 2004 de vraagbaak voor ondernemend Nederland. Op www.mkbservicedesk.nl vind je betrouwbare en concrete antwoorden op alle ondernemersvragen in het midden- en kleinbedrijf. Maandelijks bezoeken meer dan 200.000 ondernemers onze website en ontvangen 40.000 ondernemers de nieuwsbrief. 

Logo MKB Servicedesk
Whitepaper voorbeeld

Vul je gegevens in en download het whitepaper!

Veilige SSL verbinding, uw gegevens worden versleuteld en onleesbaar verstuurd.

AANGEBODEN DOOR
MKB Servicedesk

MKB Servicedesk is sinds 2004 de vraagbaak voor ondernemend Nederland. Op www.mkbservicedesk.nl vind je betrouwbare en concrete antwoorden op alle ondernemersvragen in het midden- en kleinbedrijf. Maandelijks bezoeken meer dan 200.000 ondernemers onze website en ontvangen 40.000 ondernemers de nieuwsbrief. 

Logo MKB Servicedesk
Copyright 2023 MKB Servicedesk Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MKB Servicedesk.