De flexibele organisatie

Hoe ga je om met Het Nieuwe Werken?

Direct naar download

Technologische ontwikkelingen, zelfstandige medewerkers, snel veranderende omgevingsfactoren, Het Nieuwe Werken vraagt van je organisatie en jou als ondernemer de nodige flexibiliteit. Hoe ga jij daarmee om? Ontwikkel je bedrijf als een flexibele organisatie en maak je onderneming zo klaar voor de toekomst.

In dit whitepaper:

  • Wat is een flexibele onderneming?
  • Hoe creëer je een flexibele onderneming?
  • Verander het gedrag van jezelf en medewerkers
  • Hoe krijg ik mijn medewerkers enthousiast?
  • Wat bereik ik met een flexibele onderneming?

Vul je gegevens in en download het whitepaper!

Veilige SSL verbinding, uw gegevens worden versleuteld en onleesbaar verstuurd.
Copyright 2021 MKB Servicedesk Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MKB Servicedesk.