MKB Servicedesk Logo

Een betrouwbare zakenpartner

Zo vind je die!

Direct naar download

Zaken doe je in vertrouwen. Soms klikt het meteen. Veel ondernemers voelen intuïtief aan of ze te maken hebben met een partner met wie ze vlot kunnen dealen. Maar alleen puur op je gevoel afgaan is niet slim, vooral als je een groeiend bedrijf hebt. Je zult het maar een keer verkeerd inschatten. Dan kun je fluiten naar je geld. Gelukkig zijn er mogelijkheden om vooraf te toetsen welke partijen betrouwbaar zijn en welke niet. In dit whitepaper helpen we jou een betrouwbare zakenpartner te herkennen.

In dit whitepaper:

  • Hoe herken je een betrouwbare zakenpartner?
  • Onderzoek je belangrijkste zakenpartners
  • Stappenplan: Zo zorg je ervoor dat jouw facturen betaald worden
  • Verzeker jezelf tegen niet betalende klanten
  • Tips en ervaringen van ondernemers

Whitepaper voorbeeld

Vul je gegevens in en download het whitepaper!

Veilige SSL verbinding, uw gegevens worden versleuteld en onleesbaar verstuurd.
Copyright 2023 MKB Servicedesk Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MKB Servicedesk.