MKB Servicedesk Logo

Een gezonde werknemer levert meer op

Bespaar op je kosten voor verzuim

Direct naar download

Als een werknemer ziek is, kan je dat flink wat geld kosten. Voor een klein bedrijf is dit een groot risico. En dat voorkom je liever. In dit whitepaper lees je wat verzuim kost, hoe je erop bespaart en hoe je het voorkomt. Want dat levert pas echt veel op!

In dit whitepaper:

  • Wat kost verzuim?
  • Ga niet failliet!
  • Verzuim voorkomen is geld besparen
  • Verzuim aanpakken is geld besparen


AANGEBODEN DOOR
Aegon

Hoe het leven loopt, kan je nooit voorspellen. Het enige wat je kan doen, is zorgen dat je financieel voorbereid bent. Door keuzes te maken die nu én later goed voor je zijn. Aegon helpt daarbij.

Logo Aegon
Whitepaper voorbeeld

Vul je gegevens in en download het whitepaper!

Veilige SSL verbinding, uw gegevens worden versleuteld en onleesbaar verstuurd.

AANGEBODEN DOOR
Aegon

Hoe het leven loopt, kan je nooit voorspellen. Het enige wat je kan doen, is zorgen dat je financieel voorbereid bent. Door keuzes te maken die nu én later goed voor je zijn. Aegon helpt daarbij.

Logo Aegon
Copyright 2023 MKB Servicedesk Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MKB Servicedesk.