MKB Servicedesk Logo

Eerste hulp bij administratie

Alles over het opzetten en bijhouden ervan

Direct naar download

De administratie: voor veel ondernemers niet het lievelingsdeel van de werkzaamheden. Toch is het erg belangrijk om deze op orde te houden. Je krijgt dan niet alleen een goed beeld van hoe je bedrijf ervoor staat, maar je moet het ook nog eens van de wet. Reden genoeg om je administratie eens onder de loep te nemen en goed te organiseren. Met dit whitepaper helpen we je op weg.

In dit whitepaper:

  • Waarom is administratie belangrijk?
  • Administratie opzetten: hoe begin je?
  • Boekhoudprogramma’s
  • Zo houd jij je administratie goed bij
  • Bewaarplicht, hoe zit dat?
  • Uitbesteden aan een boekhouder, wel of niet?

Whitepaper voorbeeld

Vul je gegevens in en download het whitepaper!

Veilige SSL verbinding, uw gegevens worden versleuteld en onleesbaar verstuurd.
Copyright 2023 MKB Servicedesk Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MKB Servicedesk.