MKB Servicedesk Logo

Eerste hulp bij belastingzaken voor starters

Belangrijk om ook zélf inzicht te hebben in je cijfers.

Direct naar download

De meeste ondernemers zijn geen fan van fiscale zaken. Ze besteden dit dan ook liever uit aan een boekhouder of accountant. Toch is het belangrijk om ook zélf inzicht te hebben in je cijfers. Zo weet je wat je moet verzamelen voor de belastingaangifte en waar je voordeel kunt halen. In dit whitepaper:

  • Wanneer ben je ondernemer voor de Belastingdienst?
  • Aangifte omzetbelasting
  • Aangifte winstbelasting
  • Bedrijfskosten afschrijven
  • Aftrekposten voor ondernemers
  • Tips van ondernemers en experts

Whitepaper voorbeeld

Vul je gegevens in en download het whitepaper!

Veilige SSL verbinding, uw gegevens worden versleuteld en onleesbaar verstuurd.
Copyright 2023 MKB Servicedesk Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MKB Servicedesk.