MKB Servicedesk Logo

Eerste hulp bij beroepsaansprakelijkheid

Bescherm jezelf tegen de financiële gevolgen van een beroepsfout

Direct naar download

Een beroepsfout is snel gemaakt: je geeft verkeerd advies of je maakt een programmeer of planningsfout. De financiële gevolgen van een beroepsfout kunnen enorm zijn. De kans dat jij als bedrijf hiervoor aansprakelijk gesteld wordt, is groot.

In dit whitepaper:

  • Wat is beroepsaansprakelijkheid?
  • De financiële gevolgen van beroepsfouten
  • 6 tips om aansprakelijkheid te verkleinen
  • Is een verzekering echt nodig?
  • Een geschikte beroepsaansprakelijkheidsverzekering kiezen
  • Hulp bij beroepsaansprakelijkheid

Whitepaper voorbeeld

Vul je gegevens in en download het whitepaper!

Veilige SSL verbinding, uw gegevens worden versleuteld en onleesbaar verstuurd.
Copyright 2023 MKB Servicedesk Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MKB Servicedesk.