Eerste hulp bij beroepsaansprakelijkheid

Bescherm jezelf tegen de financiële gevolgen van een beroepsfout

Direct naar download

Een beroepsfout is snel gemaakt: je geeft verkeerd advies of je maakt een programmeer of planningsfout. De financiële gevolgen van een beroepsfout kunnen enorm zijn. De kans dat jij als bedrijf hiervoor aansprakelijk gesteld wordt, is groot.

In dit whitepaper:

  • Wat is beroepsaansprakelijkheid?
  • De financiële gevolgen van beroepsfouten
  • 6 tips om aansprakelijkheid te verkleinen
  • Is een verzekering echt nodig?
  • Een geschikte beroepsaansprakelijkheidsverzekering kiezen
  • Hulp bij beroepsaansprakelijkheid


AANGEBODEN DOOR
Hiscox

Waar het leven soms onzeker is, brengt Hiscox een stukje zekerheid terug. Als toonaangevend verzekeraar verzekeren wij zowel particulieren als ondernemers op maat. We verzekeren risico’s die te complex of te ongebruikelijk zijn voor andere verzekeraars - zoals kunst, uw tweede huis, cyberrisico of uw beroepsaansprakelijkheid. We onderscheiden ons dankzij onze wereldwijde ervaring, gekoppeld aan onze lokale expertise over de Nederlandse markt. 

Vul je gegevens in en download het whitepaper!

Veilige SSL verbinding, uw gegevens worden versleuteld en onleesbaar verstuurd.

AANGEBODEN DOOR
Hiscox

Waar het leven soms onzeker is, brengt Hiscox een stukje zekerheid terug. Als toonaangevend verzekeraar verzekeren wij zowel particulieren als ondernemers op maat. We verzekeren risico’s die te complex of te ongebruikelijk zijn voor andere verzekeraars - zoals kunst, uw tweede huis, cyberrisico of uw beroepsaansprakelijkheid. We onderscheiden ons dankzij onze wereldwijde ervaring, gekoppeld aan onze lokale expertise over de Nederlandse markt. 

Copyright 2021 MKB Servicedesk Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MKB Servicedesk.