MKB Servicedesk Logo

Eerste hulp bij bedrijfsovername

Stappenplan voor een succesvolle overdracht van je onderneming

Direct naar download

De opvolging of overdracht van je bedrijf is misschien wel één van de belangrijkste stappen in je ondernemerscarrière. Uit ervaring blijkt dat je niet vroeg genoeg kunt beginnen met de planning hiervan. In dit whitepaper lees je hoe je een overdracht kunt voorbereiden, welke fasen er in een overnametraject zitten en hoe het zit met de verschillende rechtsvormen als een bv, eenmanszaak of vof.

In dit whitepaper:

  • Kijk naar het grotere plaatje
  • Oriëntatiefase
  • Voorbereidingsfase
  • Overdrachtsfase
  • Invoeringsfase
  • Fiscale gevolgen beperken
  • Overname eenmanszaak, vof, cv of maatschap
  • Overname bv
  • Overname bij overlijden of ontbinding huwelijks- gemeenschap

Whitepaper voorbeeld

Vul je gegevens in en download het whitepaper!

Veilige SSL verbinding, uw gegevens worden versleuteld en onleesbaar verstuurd.
Copyright 2023 MKB Servicedesk Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MKB Servicedesk.