MKB Servicedesk Logo

Eerste hulp bij Exporteren

Alles wat er komt kijken bij het exportklaar maken van je bedrijf

Direct naar download

Je wilt beginnen met exporteren? De grens over met je producten of diensten? Buitenlandse markten aanboren? Goed zo, dat betekent dat je wilt groeien en je blik gaat verbreden. Het buitenland kan veel mogelijkheden bieden, maar natuurlijk moet je je wel goed voorbereiden. In dit whitepaper leggen we je uit wat er allemaal komt kijken bij het exportklaar maken van je bedrijf.

In dit whitepaper:

  • De feiten over export
  • Waarom zou ik gaan exporteren?
  • Goed voorbereid de grens over
  • De juridische kant van exporteren
  • Hoe betaal ik de export?
  • Hoe zorg ik dat mijn product op de juiste plek terecht komt?
  • Wat moet er op de factuur staan?
  • Alle stappen op een rij
  • Tips van exporterende ondernemers

Whitepaper voorbeeld

Vul je gegevens in en download het whitepaper!

Veilige SSL verbinding, uw gegevens worden versleuteld en onleesbaar verstuurd.
Copyright 2023 MKB Servicedesk Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MKB Servicedesk.