MKB Servicedesk Logo

Eerste hulp bij importeren

Ik wil importeren, waar moet ik beginnen?

Direct naar download

Tijdens die verre reis stond je opeens oog in oog met een geweldig product. Jouw eigen gat in de Nederlandse markt. Je ondernemersgeest bloeit op, het liefst zou je meteen een vracht mee naar huis nemen. Spannend? Zeker. Maar slim? Niet echt, want bij importeren komt meer kijken dan je denkt. In dit whitepaper lees je er alles over.

In dit whitepaper:

  • De feiten over import
  • Ik wil importeren, waar moet ik beginnen?
  • Een importplan schrijven
  • Handelsagent of importeur?
  • Wet- en regelgeving bij import
  • Hoe komt mijn product naar Nederland?
  • Betalen en verzekeren
  • De grens over: Douane en invoerrechten
  • Importeren en btw
  • Tips van importerende ondernemers

Whitepaper voorbeeld

Vul je gegevens in en download het whitepaper!

Veilige SSL verbinding, uw gegevens worden versleuteld en onleesbaar verstuurd.
Copyright 2023 MKB Servicedesk Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MKB Servicedesk.