MKB Servicedesk Logo

Eerste hulp bij nieuwe medewerkers

Hoe vind je goed personeel?

Direct naar download

Het gaat goed met je bedrijf en het moment is aangebroken waarop je gaat uitkijken naar extra personeel. Hoe vind je de perfecte kandidaat? En wat moet je allemaal regelen om hem binnen te halen? Dit whitepaper wijst je de weg met praktische kennis, tips en stappenplannen.

In dit whitepaper:

  • Wie zoek ik eigenlijk?
  • De perfecte vacature
  • Het sollicitatiegesprek
  • De onboarding
  • Tips van experts en ondernemers

Whitepaper voorbeeld

Vul je gegevens in en download het whitepaper!

Veilige SSL verbinding, uw gegevens worden versleuteld en onleesbaar verstuurd.
Copyright 2023 MKB Servicedesk Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MKB Servicedesk.