MKB Servicedesk Logo

Eerste hulp bij re-integreren en inzetbaarheid van werknemers

Hoe je re-integratie aanpakt en je werknemers helpt bij een re-integratie

Direct naar download

Als leidinggevende heb je vanzelfsprekend aandacht voor je werknemers op de werkvloer. Maar vergeet de werknemers die ziek thuis zitten niet. Stel samen met je zieke werknemer een goed re-integratieplan op. In dit whitepaper:

  • Wat is verzuim
  • Top 3 verzuimklachten
  • Voorkomen is beter dan genezen
  • Welke signalen zijn er
  • Hoe krijg ik mijn medewerkers snel weer aan het werk?
  • Stappenplan re-integratie
  • Handige links en bronnen

Whitepaper voorbeeld

Vul je gegevens in en download het whitepaper!

Veilige SSL verbinding, uw gegevens worden versleuteld en onleesbaar verstuurd.
Copyright 2023 MKB Servicedesk Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MKB Servicedesk.