MKB Servicedesk Logo

Eerste hulp bij videoconferencing

Efficiënt en kwalitatief videovergaderen

Direct naar download

Videovergaderen is onderdeel van de vergadercultuur binnen bedrijven. De technologie is verbeterd en we zijn gewend aan het communiceren op afstand en via digitale apparaten. Toch komt er wel wat bij kijken als je zo efficiënt mogelijk en met hoge kwaliteit wil videovergaderen. In dit whitepaper lees je er meer over.

In dit whitepaper:

  • Wat is videoconferencing?
  • 10 voordelen van videoconferencing
  • Stappenplan videoconferencing
  • Ondernemers aan het woord

Whitepaper voorbeeld

Vul je gegevens in en download het whitepaper!

Veilige SSL verbinding, uw gegevens worden versleuteld en onleesbaar verstuurd.
Copyright 2023 MKB Servicedesk Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MKB Servicedesk.