MKB Servicedesk Logo

Elektrisch rijden

Welke mogelijkheden zijn er bij het elektrisch autorijden?

Direct naar download

Als het aan de Tweede Kamer ligt, worden er in 2030 alleen nog maar auto’s verkocht die volledig elektrisch zijn. Dit is een manier om het milieu te ontlasten, deze modellen stoten immers geen CO2 uit. De overheid beseft dat er meer nodig is dan doemscenario’s over het klimaat om de automobilist uit de geliefde diesel- of benzine-auto te krijgen. Door middel van fiscale voordelen doet de overheid er alles aan om de elektrische auto zo gunstig mogelijk te maken.

In dit whitepaper:

  • Volledig elektrisch voordelig tot 2026
  • Rekenvoorbeelden
  • Actieradius meestal voldoende
  • Elektrische auto opladen

Whitepaper voorbeeld

Vul je gegevens in en download het whitepaper!

Veilige SSL verbinding, uw gegevens worden versleuteld en onleesbaar verstuurd.
Copyright 2023 MKB Servicedesk Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MKB Servicedesk.