MKB Servicedesk Logo

Groene daken voor bedrijven

’Waarom groene daken een slimme investering zijn’

Direct naar download

Het groene dak op een bedrijfspand biedt veel voordelen, niet alleen op het vlak van comfort en duurzaam ondernemen maar ook economisch. Niet voor niets stimuleren overheden de aanleg van groene daken met diverse subsidies en regelingen. Een snel groeiend aantal bedrijven kiest voor deze alternatieve vorm van dakbedekking. In dit whitepaper lees je waarom groene daken aan een opmars bezig zijn. Wat zijn de voordelen van het groene dak en is het ook voor jou de moeite waard om erin te investeren?

In dit whitepaper:

  • Hoe werkt een groen dak?
  • De voordelen van groene daken
  • Een groen dak kiezen en aanleggen
  • Kosten, regelingen en subsidies
  • Inspiratie
  • Conclusie


AANGEBODEN DOOR
Interpolis

Interpolis vindt preventie ter voorkoming van schade belangrijk. De elektrakeuring verkleint de kans op brand.

Logo Interpolis
Whitepaper voorbeeld

Vul je gegevens in en download het whitepaper!

Veilige SSL verbinding, uw gegevens worden versleuteld en onleesbaar verstuurd.

AANGEBODEN DOOR
Interpolis

Interpolis vindt preventie ter voorkoming van schade belangrijk. De elektrakeuring verkleint de kans op brand.

Logo Interpolis
Copyright 2023 MKB Servicedesk Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MKB Servicedesk.