MKB Servicedesk Logo

Hoe maak ik een ondernemingsplan?

Direct naar download

Ga je naar de bank voor een krediet? Dan wordt er vaak gevraagd om je ondernemingsplan. Een goed ondernemingsplan laat namelijk zien wat jij als ondernemer in huis hebt. Daarnaast geef je de visie en marktbenadering van je bedrijf en de financiële onderbouwing.

In dit whitepaper:

  • Wat voor ondernemer ben jij?
  • Opbouw van een ondernemingsplan
  • Wat moet er precies in een ondernemingsplan staan?

Whitepaper voorbeeld

Vul je gegevens in en download het whitepaper!

Veilige SSL verbinding, uw gegevens worden versleuteld en onleesbaar verstuurd.
Copyright 2023 MKB Servicedesk Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MKB Servicedesk.