Hoe onderneem ik veilig online?

Bescherm je bedrijf en data tegen cybercrime

Direct naar download

Criminelen weten hun weg online steeds beter te vinden. We delen meer data dan ooit en zijn steeds meer afhankelijk van IT. Toch onderschatten ondernemers nog steeds het risico op en de gevolgen van cybercrime. Hoe verbeter je jouw cybersecurity en maak je je weerbaar voor criminelen?

In dit whitepaper:

  • Wat is cybercrime?
  • Beveilig je digitale werkomgeving
  • Zo voldoe je aan de AVG
  • Tips van ondernemers

Vul je gegevens in en download het whitepaper!

Veilige SSL verbinding, uw gegevens worden versleuteld en onleesbaar verstuurd.
Copyright 2021 MKB Servicedesk Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MKB Servicedesk.