MKB Servicedesk Logo

Interne processen bij dienstverleners

Slimme software geeft creativiteit de ruimte

Direct naar download

Het organiseren van interne bedrijfsprocessen is voor elk bedrijf een uitdaging. Vooral voor (creatieve) dienstverleners is het geen populair thema. Inspiratie en strakke procedures, dat gaat toch niet samen? Het tegendeel is waar: gestructureerd en planmatig werken biedt juist ruimte voor meer creativiteit. En slimme bedrijfssoftware helpt om die structuur aan te brengen. Het resultaat: blije medewerkers en dito opdrachtgevers.

In dit whitepaper:

  • Beeld van de creatieve sector
  • Belangrijke bedrijfsprocessen
  • Tips voor verbetering
  • Digitale oplossingen voor interne processen


AANGEBODEN DOOR
Gripp

Gripp is opgericht in 2012 en onderneemt met een duidelijke visie: organisaties helpen met inzicht en efficiëntie. Een goed proces moet tijd opleveren, geen tijd kosten. Met behulp van professionele en complete bedrijfssoftware waarmee alle afdelingen binnen een bedrijf centraal kunnen samenwerken maken wij dit mogelijk. Met Gripp voorkom je dubbel werk en zorg je dat iedereen naar dezelfde cijfers kijkt. Bovendien worden processen transparant voor iedereen. Samenwerken in een systeem betekent makkelijker automatiseren en sturen op betrouwbare inzichten. Daarom houden klanten van Gripp meer tijd over voor bijvoorbeeld innovatie, ontwikkeling of klanten.

Logo Gripp
Whitepaper voorbeeld

Vul je gegevens in en download het whitepaper!

Veilige SSL verbinding, uw gegevens worden versleuteld en onleesbaar verstuurd.

AANGEBODEN DOOR
Gripp

Gripp is opgericht in 2012 en onderneemt met een duidelijke visie: organisaties helpen met inzicht en efficiëntie. Een goed proces moet tijd opleveren, geen tijd kosten. Met behulp van professionele en complete bedrijfssoftware waarmee alle afdelingen binnen een bedrijf centraal kunnen samenwerken maken wij dit mogelijk. Met Gripp voorkom je dubbel werk en zorg je dat iedereen naar dezelfde cijfers kijkt. Bovendien worden processen transparant voor iedereen. Samenwerken in een systeem betekent makkelijker automatiseren en sturen op betrouwbare inzichten. Daarom houden klanten van Gripp meer tijd over voor bijvoorbeeld innovatie, ontwikkeling of klanten.

Logo Gripp
Copyright 2023 MKB Servicedesk Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MKB Servicedesk.