MKB Servicedesk Logo

Stappenplan: start met datagedreven innovatie

Verzamel, analyseer, innoveer

Direct naar download

In ieder bedrijf en in iedere organisatie zijn zaken te verbeteren. Technisch, sociaal of procesmatig. Intern of gericht op de producten of diensten. Grotere verbeteringen of nieuwe toepassingen noem je innovaties.

Om de juiste kans op te innoveren te vergroten, gebruik je inzichten. Die kan je uit onderzoek halen (bijvoorbeeld door te praten met je doelgroep), maar ook uit data. Er zijn steeds meer systemen waarin automatisch gegevens worden opgeslagen. Die kunnen van onschatbare waarde zijn, zeker als je ze leert analyseren en combineren met andere data of inzichten. In dit stappenplan helpt de Inspiratiebrigade je op weg.

Whitepaper voorbeeld

Vul je gegevens in en download het whitepaper!

Veilige SSL verbinding, uw gegevens worden versleuteld en onleesbaar verstuurd.
Copyright 2023 MKB Servicedesk Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MKB Servicedesk.