MKB Servicedesk Logo

Voorkom verzuim, voorkom hoge kosten

Zo kost verzuim je niet de kop

Direct naar download

Een zieke werknemer kan flink wat geld kosten. Gemiddeld tussen de €200 en €400 euro per dag. Dit kan een onverwacht risico zijn voor je bedrijf. En dat wil je niet. In dit whitepaper lees je niet alleen hoe je verzuim zoveel mogelijk kunt voorkomen, maar ook over de (directe en indirecte) kosten van verzuim en hoe je hierop kunt besparen.

In dit whitepaper:

  • Wat kost verzuim?
  • Ga niet failliet
  • Verzuim voorkomen is geld besparen
  • Verzuim aanpakken is geld besparen

Whitepaper voorbeeld

Vul je gegevens in en download het whitepaper!

Veilige SSL verbinding, uw gegevens worden versleuteld en onleesbaar verstuurd.
Copyright 2023 MKB Servicedesk Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MKB Servicedesk.