MKB Servicedesk Logo

Waar je aan moet denken als startende zzp'er

Hoe pak je dat aan en wat kom je tegen?

Direct naar download

Daar sta je dan, je begint als zzp'er. Spannend is het zeker, maar dat maakt het ook leuk. In elk geval bereid je jezelf zo goed mogelijk voor op eventuele hindernissen. Niet alle hindernissen laten zich voorspellen. Maar met jouw energie en ideeën laat je je daar niet door tegenhouden.

In dit whitepaper

  • Een stabiele stroom van klanten
  • Het op orde houden van je administratie
  • Een goede balans houden tussen privé en werk
  • Beperk je risico's
  • Dan nog dit
  • Checklist voor startende zzp'ers
  • Handige links

Whitepaper voorbeeld

Vul je gegevens in en download het whitepaper!

Veilige SSL verbinding, uw gegevens worden versleuteld en onleesbaar verstuurd.
Copyright 2023 MKB Servicedesk Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MKB Servicedesk.