Wat kun je doen tegen cybercrime?

Bescherm je bedrijf en je data tegen online criminelen

Direct naar download

Criminelen zien steeds meer mogelijkheden om online hun slag te slaan. Het risico op een cyberincident is inmiddels 1 op 8. Van het platleggen van je systemen tot het stelen van gevoelige persoonsinformatie. Het kan jou ook overkomen.

In dit whitepaper:

  • Cybercriminaliteit voorkomen
  • Cybercrime herkennen
  • Wat doe je als slachtoffer?
  • Verzekeren tegen cybercrime


AANGEBODEN DOOR
Eye Security

Eye Security maakt cybersecurity simpel. Met ons hoogwaardig totaalpakket inclusief cyberverzekering halen we cyberrisico direct van je balans af.

Vul je gegevens in en download het whitepaper!

Veilige SSL verbinding, uw gegevens worden versleuteld en onleesbaar verstuurd.

AANGEBODEN DOOR
Eye Security

Eye Security maakt cybersecurity simpel. Met ons hoogwaardig totaalpakket inclusief cyberverzekering halen we cyberrisico direct van je balans af.

Copyright 2021 MKB Servicedesk Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MKB Servicedesk.