BTW-tarieven en vrijstellingen

Een overzicht van de BTW-tarieven die de Belastingdienst onderscheidt
Als ondernemer ben je, zodra je goederen of diensten levert, verplicht BTW te berekenen. Nederland kent drie soorten BTW-tarieven. Maar welk tarief moet je voor welk goed of dienst berekenen? Meer hierover vind je in dit artikel.
Meer over belastingzaken?
Klik hier
Download ons gratis e-book!
Naar MijnMKB
De drie BTW-tarieven zijn 21%, 6% en het nultarief. Maar je kunt in sommige gevallen ook vrijstelling krijgen. Op deze pagina lees je alles over de BTW-tarieven en vrijstellingen. Lees hier wanneer je ondernemer bent voor de BTW en hoe de Belastingdienst dat beoordeelt.

 

Algemeen tarief: 21%

Het algemene BTW-tarief is per 1 oktober 2012 verhoogd van 19% naar 21% en geldt voor dienstverlening en duurzame producten. Het is van toepassing op alle goederen en diensten die niet onder de andere tarieven vallen. Als de vrijstelling, de verleggingsregeling, het 0%-tarief of het 6%-tarief niet van toepassing zijn, moet je BTW berekenen naar het algemene 21%-tarief. 

 

Laag tarief: 6%

Het 6%-tarief geldt voor een grote diversiteit aan goederen en diensten. Het gaat hierbij om de volgende goederen:
 • Etenswaren en dranken (behalve alcoholhoudende dranken) en grondstoffen hiervoor;
 • Rundvee, schapen, geiten, varkens en paarden;
 • Geneesmiddelen;
 • Boeken, dagbladen en tijdschriften;
 • Land- en tuinbouwzaden;
 • Sierteeltproducten.
Onder andere de volgende diensten vallen ook onder het 6%-tarief:
 • Personenvervoer;
 • Kappersdiensten;
 • Herstel van fietsen;
 • Uitvoerende kunstenaars (een artistieke prestatie die het publiek direct of indirect kan beluisteren of bekijken)
 • Verhuur van vakantiewoningen;
 • Renovatie in en aan woningen die langer dan twee jaar in gebruik zijn genomen. 

 

Nultarief: 0%

Als goederen worden uitgevoerd naar het buitenland en daar worden verbruikt, vallen ze niet onder de Nederlandse omzetbelasting. De omzetbelasting wil namelijk alleen het verbruik in Nederland belasten. In deze gevallen geldt het zogenaamde nultarief, dus hoef je geen BTW te berekenen. Voor de levering van producten en diensten aan ondernemers en rechtspersonen in EU-landen geldt het 'bestemmingslandbeginsel'. Dit houdt in dat de heffing van omzetbelasting plaats vindt in het EU-land waar de goederen heen worden verzonden. Let op: als je goederen of diensten levert aan particulieren in andere EU-landen, dan moet je wel BTW heffen. Meer informatie over BTW en het exporteren van producten kun je hier lezen.
 

Vrijgestelde diensten

Vrijgesteld van BTW zijn onder meer de diensten van artsen, verpleegkundigen verzekeringsadviseurs en journalisten. Ook onderwijs gericht op de uitoefening van een beroep of functioneren in een werkkring, is vrijgesteld van BTW. Vrijstelling houdt in dat over de vergoeding geen omzetbelasting verschuldigd is.

 

Wel of geen vrijstelling?

De vraag of diensten wel of niet zijn vrijgesteld, levert nogal eens discussie op. Het werk van journalisten en tekstschrijvers bijvoorbeeld is alleen vrijgesteld als het gaat om het eigen gedachtegoed van de auteur. Maakt dezelfde journalist slogans of vervaardigt hij leesbare teksten voor brochures, dan vallen de werkzaamheden onder het algemene tarief van 21%.

 

Schemergebied

Bevind je je met je werkzaamheden in zo'n schemergebied? Vraag dan altijd schriftelijk inlichtingen bij de Belastingdienst. Bedenk wel dat een BTW-vrijstelling in eerste instantie gunstig lijkt maar dat niet altijd is. Als je namelijk goederen inkoopt die je gebruikt voor vrijgestelde prestaties, dan mag je namelijk niet de BTW die jou bij die inkoop in rekening is gebracht, als voorbelasting in aftrek brengen bij je BTW-aangifte.

Samenvatting webinar Fiscale Trends 2013

MKB Trends 2013: Belastingtips
Op 18 december 2012 vond in de Malietoren in Den Haag het webinar plaats over Fiscale Trends 2013. Gastsprekers Sylvester Schenk (Flynth) en Hans...

Praat met ons mee op

MKB Servicedesk
Postadres
Postbus 40273
3504 AB Utrecht

Bezoekadres:
Reactorweg 9a
3542 AD Utrecht
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten