Wat zijn de regels rondom het nul-uren contract?

Wanneer geef ik mijn personeel een nul-uren contract?
Een medewerker in dienst nemen, zonder dat je een uren-afspraak met hem maakt. Dat kan met het nul-uren contract. Wat houdt deze contractsoort precies in?
Een andere manier voor goedkope krachten?
Klik hier
Huur personeel in waarvoor speciale regelingen gelden!
Lees verder
Flexibele contracten, welke zijn er?
Klik hier
In dit whitepaper vind je ze!
Naar MijnMKB
Meer weten over het arbeidscontract?
Klik hier
Bekijk ons dossier hierover!
Lees het dossier
Voor een arbeidscontract zonder urengarantie: nul-urencontract, geldt:
  • de werknemer moet aan het werk als hij wordt opgeroepen;
  • de werknemer heeft een vast dienstverband, maar er is geen afspraak over het aantal uren dat hij werkt;
  • je betaalt alleen loon voor de uren dat de oproepkracht werkt. Deze afspraak moet op papier staan;
  • bovenstaande afspraak geldt alleen voor de eerste zes maanden van de arbeidsrelatie. Daarna moet je de werknemer loon doorbetalen, ook als je minder of geen werk voor de oproepkracht hebt;
  • hoeveel loon je dan doorbetaalt, hangt af van het aantal uren dat de oproepkracht gemiddeld heeft gewerkt in de laatste drie maanden. Wel kan er een cao van toepassing zijn waar een regeling is vastgelegd, waardoor de periode van zes maanden wordt verlengd.
Regelgeving tijdelijke arbeidscontracten 
Verder is in de regelgeving over tijdelijke arbeidscontracten relevant. Dit geldt voor alle tijdelijke arbeidscontracten, dus niet alleen voor nuluren-contracten. Een tijdelijk contract gaat automatisch over in een vast dienstverband in de volgende situaties:
  • na drie tijdelijke arbeidscontracten die telkens direct of binnen drie maanden na elkaar zijn afgesloten, is het vierde arbeidscontract automatisch een vast dienstverband;
  • als tijdens het tweede of volgende contract de duur van 36 maanden wordt overschreden, verandert dit tijdelijke contract automatisch in een vast dienstverband. De periode tussen contracten mag maximaal drie maanden zijn.
Uitzondering 
Als een eerste tijdelijk arbeidscontract van 36 maanden of langer onmiddellijk wordt gevolgd door een tijdelijk arbeidscontract van maximaal drie maanden, geldt de regeling van omzetting in een vast dienstverband niet. Overschrijdt het nieuwe contract die drie maanden wel, dan heeft de werknemer recht op een vast dienstverband.
 
In het sociaal akkoord dat april 2013 werd besloten, is afgesproken dat nul-urencontracten in de zorg verboden worden. Per 1 januari 2015 gaat dit verbod van kracht. 
 
 

Praat met ons mee op

MKB Servicedesk
Postadres
Postbus 40273
3504 AB Utrecht

Bezoekadres:
Radonweg 7
3542 AN Utrecht
Tel: 088 652 00 22 (voor ondernemersvragen)
Tel: 030 230 79 00 (kennispartners, leveranciers en mediacontacten)

 
Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten